Брой 02, 2017

Тема: ИНИЦИАТИВА

Нов български университет предоставя образователна и творческа възможност на хора в неравностойно положение


Департамент "Театър" на Нов български университет обявява прием на студенти с трайни физически, слухово-говорни и зрителни увреждания в образователна степен "бакалавър", като адаптира програмата си към техните потребности.
В програмата успешно се обучават студенти в неравностойно положение и това ни дава увереност, че ползотворният ни опит с тях може да се превърне в трайна образователна платформа.
В рамките на четирите години студентите ще имат възможност да развиват и надграждат познанията си в областта на сценичното изкуство, като участват в създаването на интегрирани представления с цел промяна на стереотипите и статуквото.
Обучението на студенти с различни физически затруднения в специалностите от програма "Театър" предоставя възможност за професионална реализация чрез последващо образованието им създаване на любителски театрални трупи за деца и/или възрастни в рамките на различните целеви групи.
НБУ предоставя възможност не само за образователно, но и за творческо развитие на хора с различни физически затруднения. Мисията на НБУ е да споделя и провежда непопулярни политики в образованието, които развиват общоевропейските ценности и обществената толерантност към тях, като част от тази прекрасна мисия е пълноценното и ефективно участие и включване в обществото на хората с увреждания.
От 2011 г. Университетският театър на Нов български университет инициира и реализира програма "Открий театъра - вход достъпен за хора с различни възможности". Чрез включването на хора с трайни физически увреждания в различни форми на сценичните изкуства програмата работи в две основни направления:
- обществена и социална интеграция на хора с увреждания и промяна на стереотипите;
- осигурява равноправни условия за творчество на артисти - хора с трайни физически увреждания.
В резултат на тази си дейност УТ на НБУ разкри 4 щатни бройки за актьори (хора с увреждания), финансирани от МТСП, програма "Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания".
НБУ е поставил пред себе си сериозната цел не само да предостави образователна и творческа възможност на хората с различни физически затруднения, но и дълбоко и трайно да подпомогне промяната в обществената нагласа и подходи спрямо хората с увреждания.

За контакт и повече информация:
Кристиана БОЯДЖИЕВА - 0885 088 787
e-mail: k_boiadjieva@abv.bgНазад

Всички статии на Брой 02, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
Плевен
ИЗБОРИ
Машинното гласуване за незрящи граждани
ИНИЦИАТИВА
Нов български университет предоставя образователна и творческа възможност на хора в неравностойно положение
ЛЯТО 2017
Условия, графици и цени за почивка в ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани през 2017 година
НОВОСТИ
Българско изобретение в помощ на незрящите
Уникален справочник "Изявени пловдивчани"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вторична катаракта
ПАЛЕЧКО
Кристалният Джакомо
ПРАЗНИЧНО
Сирни заговезни (Сирница)
22 велики мисли за прошката
ПРОЕКТИ
"Портретът на живота"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РОДОЛЮБИЕ
Петте карача
ЮБИЛЕЙ
Орхан Мурад на 50 години
Един истински хомо луденс
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6