Брой 03, 2017

Тема: ПРАЗНИЧНО

Международен ден на жената 2017


Торонто, Канада, 8 март 2017 г.

Днес отбелязваме Международния ден на жената - ден, който насърчава всички нас да се изправим в подкрепа на жените и девойките по целия свят и да работим за постигането на приобщаващ половете свят. Темата за Международния ден на жената 2017 година е "Бъди смел за промяна", тема, която ни кара да повлияем върху промените, които бихме искали да видим в света по отношение на равенството между половете и включването.
По приблизителна оценка на Международната агенция за предотвратяване на слепота (IAPB) близо две трети от слепите по света са жени и това увеличeно обременяване със загубата на зрението е силно свързано с негативните нагласи и дискриминацията, с които жените и девойките редовно се сблъскват, защото те са от женски пол и защото те имат увреждане.
Слепите и с остатъчно зрение жени и девойки са по-склонни да бъдат маргинализирани и поставяни в неравностойно положение спрямо незрящите и слабовиждащи мъже и момчета, а също така са по-склонни да бъдат дискриминирани от зрящите жени и момичета. Като цяло те имат по-ограничен достъп до образование, здравни услуги, възможности за трудова заетост и по-високи нива на изолация от слепите или частично незрящи мъже. Това важи дори и в рамките на общностите на слепите. Например повечето организации на и за слепи са водени от мъже и има много по-малко жени на отговорни длъжности и председатели на УС.
"Всички ние работим за защита на правата на незрящите и слабовиждащите хора, но също трябва да се работи, за да се гарантира, че слепите и слабовиждащите жени имат необходимите умения и им се предлагат възможности за заемането на висши роли в рамките на нашите организации на слепите", каза д-р Пени Хартин, главен изпълнителен директор на Световния съюз на слепите. "В моя случай, като канадска жена със загубено зрение, имах достъп до образование и ми бяха предоставени необходимите възможности, но много от същите тези възможности не са достъпни за жените в развиващите се страни", обясни тя.
За този Международен ден на жената Световният съюз на слепите призовава всички нас да дадем приоритет на правата на незрящите и слабовиждащите жени и да работим за промяна на негативните нагласи и дискриминацията, с които слепите жени се сблъскват ежедневно. Те трябва да имат пълен достъп до основните услуги, възможности за заетост и получаване на важна информация, която им е необходима, за да участват пълноценно във всички аспекти на живота също като всички останали.
"На жените и девойките, които са слепи или частично незрящи, трябва да бъдат предоставени правомощия, за да реализират напълно правата си както като жени, така и като човешки същества", добави д-р Хартин.

Световен съюз на слепите,
Централен офис

Превод от английски – Кеворк КабзамалянНазад

Всички статии на Брой 03, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Кърджали
Бургас
Силистра
Асеновград
Монтана
ИЗБОРИ
Предизборната сергия
Реалност или популизъм - времето отново ще покаже
ИНИЦИАТИВА
Незрящият Цветан прави открити приемни за деца в нужда
ЛИТЕРАТУРА
Щастливата съдба на една краеведска книга
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Глаукомата - крадецът на зрение
ПРАЗНИЧНО
Международен ден на жената 2017
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Момиченцето и герданът
РЕДАКЦИОННО
Бележка на редакцията
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СЪДБИ
Споделена болка
ТЕХНОЛОГИИ
5 неща, които не знаете, че вашият iPhone може
Българка създаде първия таблет за незрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5