Брой 03, 2017

Тема: ПРАЗНИЧНО

Международен ден на жената 2017


Торонто, Канада, 8 март 2017 г.

Днес отбелязваме Международния ден на жената - ден, който насърчава всички нас да се изправим в подкрепа на жените и девойките по целия свят и да работим за постигането на приобщаващ половете свят. Темата за Международния ден на жената 2017 година е "Бъди смел за промяна", тема, която ни кара да повлияем върху промените, които бихме искали да видим в света по отношение на равенството между половете и включването.
По приблизителна оценка на Международната агенция за предотвратяване на слепота (IAPB) близо две трети от слепите по света са жени и това увеличeно обременяване със загубата на зрението е силно свързано с негативните нагласи и дискриминацията, с които жените и девойките редовно се сблъскват, защото те са от женски пол и защото те имат увреждане.
Слепите и с остатъчно зрение жени и девойки са по-склонни да бъдат маргинализирани и поставяни в неравностойно положение спрямо незрящите и слабовиждащи мъже и момчета, а също така са по-склонни да бъдат дискриминирани от зрящите жени и момичета. Като цяло те имат по-ограничен достъп до образование, здравни услуги, възможности за трудова заетост и по-високи нива на изолация от слепите или частично незрящи мъже. Това важи дори и в рамките на общностите на слепите. Например повечето организации на и за слепи са водени от мъже и има много по-малко жени на отговорни длъжности и председатели на УС.
"Всички ние работим за защита на правата на незрящите и слабовиждащите хора, но също трябва да се работи, за да се гарантира, че слепите и слабовиждащите жени имат необходимите умения и им се предлагат възможности за заемането на висши роли в рамките на нашите организации на слепите", каза д-р Пени Хартин, главен изпълнителен директор на Световния съюз на слепите. "В моя случай, като канадска жена със загубено зрение, имах достъп до образование и ми бяха предоставени необходимите възможности, но много от същите тези възможности не са достъпни за жените в развиващите се страни", обясни тя.
За този Международен ден на жената Световният съюз на слепите призовава всички нас да дадем приоритет на правата на незрящите и слабовиждащите жени и да работим за промяна на негативните нагласи и дискриминацията, с които слепите жени се сблъскват ежедневно. Те трябва да имат пълен достъп до основните услуги, възможности за заетост и получаване на важна информация, която им е необходима, за да участват пълноценно във всички аспекти на живота също като всички останали.
"На жените и девойките, които са слепи или частично незрящи, трябва да бъдат предоставени правомощия, за да реализират напълно правата си както като жени, така и като човешки същества", добави д-р Хартин.

Световен съюз на слепите,
Централен офис

Превод от английски – Кеворк КабзамалянНазад

Всички статии на Брой 03, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Кърджали
Бургас
Силистра
Асеновград
Монтана
ИЗБОРИ
Предизборната сергия
Реалност или популизъм - времето отново ще покаже
ИНИЦИАТИВА
Незрящият Цветан прави открити приемни за деца в нужда
ЛИТЕРАТУРА
Щастливата съдба на една краеведска книга
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Глаукомата - крадецът на зрение
ПРАЗНИЧНО
Международен ден на жената 2017
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Момиченцето и герданът
РЕДАКЦИОННО
Бележка на редакцията
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СЪДБИ
Споделена болка
ТЕХНОЛОГИИ
5 неща, които не знаете, че вашият iPhone може
Българка създаде първия таблет за незрящи
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022