Брой 03, 2017

Тема: ИЗБОРИ

Реалност или популизъм - времето отново ще покаже


Винаги преди избори у нас политическите партии се сещат да отделят специално внимание и време на хората с увреждания, естествено, за да ги спечелят като потенциални избиратели. Тогава и НАЙ-ВЕЧЕ ТОГАВА всички те изведнъж се присещат за нас, стават изключително загрижени за светлото ни бъдеще и страшно любвеобилни. Започват да се съревновават помежду си кой е най-социално ориентиран и позициониран в политическото пространство, заливайки се в сладостни трели как при тяхното и само при тяхното управление животът на хората в неравностойно положение най-сетне ще стане достоен и изпълнен с какви ли не блага. Сами по себе си красивите обещания са превъзходен балсам за душите и ушите на лековерните избиратели, които понякога не се замислят, че всяка политика, а особено социалната, е неразривно свързана с икономиката на страната, сиреч се нуждае от стабилен финансов ресурс.
Всички знаем, че България е бедна страна или поне достатъчно бедна, за да провежда силна социална политика, а когато този финансов дефицит е съчетан с липса на активен диалог, а често и твърде оскъдно ниво на компетентност, красивите предизборни обещания обикновено се превръщат в огромни разочарования след изборите.
Публикувам тук кратки извадки от предизборните изявления на политически партии, за да видим доколко впоследствие те ще ги изпълнят.

Данъци и доходи – какво ни предлагат основните партии?

ГЕРБ
- При изпълняване на програмата на ГЕРБ гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. Знаем, че бизнесът плаща заплати, а правителството помага, като създава среда. Работим за БВП от над 110 млрд. лв. в рамките на мандата при около 86 млрд. лв. за 2015 година.
- Плоският данък за физическите лица и фирмите е най-справедливият от гледна точка на стимулите за икономическа активност и ние няма да позволим да бъде преразгледан.
- Посещението не само на училище, но и на детска градина трябва да бъде обвързано с изплащането на социални помощи.
- Интензивно финансово подпомагане до третото дете за семействата и намаляване на подпомагането за следващо дете.
- Нов закон за социалните услуги ще осигури достъп до качествена грижа и комплексни услуги според индивидуалните потребности на децата, семействата, рисковите групи, хората в уязвимо положение, както и хората с увреждания.

Зорница Русинова: Предлагаме реални решения за проблемите на всеки човек

Министърът на труда и социалната политика в правителството на Бойко Борисов и кандидат за народен представител от ГЕРБ в 23 МИР София проведе среща с национално представителни организации на и за хора с увреждания, членуващи в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания при Министерски съвет. В национално представителните организации на и за хора с увреждания членуват 196 000 души с функционален дефицит.
Зорница Русинова обясни пред присъстващите, че са положени много усилия за подобряване на живота на хората в неравностойно положение. Бившият социален министър подчерта, че в бюджета за 2017 година е заложено, че добавката за деца с над 90% увреждания ще бъде 930 лева - без значение какви са доходите на семейството. По думите й това е стъпка в правилната посока. Русинова бе категорична, че има още много какво да се свърши в социалното подпомагане и заяви, че хората с увреждания имат нужда от много грижи и трябва да ги получават адекватно.
По време на срещата тя представи акценти от предизборната програма на ГЕРБ, като заяви, че в бъдещ управленски мандат ГЕРБ ще прекрати злоупотребите със социалните помощи, като използва цялата строгост на закона. "Заложили сме интензивно социално подпомагане на хората в нужда, повече възможности за социална подкрепа и реални решения за проблемите на всеки човек", обясни още бившият министър. Присъстващите имаха възможност да представят своите виждания и предложения за развитие на социалния сектор.
Бившият социален министър подчерта, че оценява активното сътрудничество с национално представителните организации по въпроси, касаещи хората с увреждания. "Няма по-подготвени хора от вас, затова вашата експертиза ни е необходима", обясни тя.
Спортът като средство за интеграция на хората с увреждания и осигуряването на достъпни спортни съоръжения за тях ще са сред основните акценти през следващите години. Това обяви министърът на младежта и спорта във втория кабинет на Бойко Борисов Красен Кралев по време на среща с неправителствени организации от сектора на социалните услуги, на която присъстваха още кандитатите за народни представители от ГЕРБ Зорница Русинова, Александър Ненков и Павел Савов.
"Ние разглеждаме спорта като средство за социално включване и социална интеграция. До 2014 г. бяха финансирани единствено трите многоспортови организации, които развиват спорт за хора с увреждания – Българската параолимпийска асоциация, Спортната федерация на глухите и Федерацията за хора със зрителни увреждания. В резултат на нашата работа и нашите виждания в тази сфера през 2016 г. бюджетът за спорт за хора с увреждания бе увеличен с 20%", каза Кралев.
Тези средства бяха разпределени за финансиране на редица едноспортови федерации, които имат специализирани програми за хора с увреждания.
Подкрепа за политиката на Кралев по отношение на спорта за хора с увреждания изрази дългогодишният треньор по лека атлитика и специалист в работата с параолимпийци проф. Стефан Стойков.
Красен Кралев обеща, че масовият спорт и занапред ще бъде основен акцент в политиката на ГЕРБ.
"Вярно е, че медалите са важни, но социалната интеграция и здравето на хората с увреждания са по-важни. Трябва да направим спорта достъпен за всички. Съоръженията трябва да бъдат адаптирани за хора с увреждания, а не да се създават отделни обекти за тази цел. Спортът трябва да е достъпен за тях. Хората с увреждания стоят по къщите си и не знаят, че има клубове и федерации, които могат да им осигурят нормално практикуване на спорт. И за в бъдеще смятаме да подкрепяме със съвети, програми и финансиране тези клубове и федерации, които обръщат внимание на масовия и спорта за хора с увреждания", каза още Кралев.
Той допълни, че в Закона за спорта, който беше разработен от неговия екип, се предвижда създаването на Параолимпийски комитет, в който да влязат всички федерации, развиващи спорта за хора с увреждания.
Ето каква социална политика обещава ГЕРБ!
Бойко Борисов: "Нужно е на социалната политика да се гледа като на комплекс от политики, които насърчават и правят възможно социалното включване и личната реализация на хората. Разбираме социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата".

БСП за България

- Удвояване на обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи – от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства.
- Обвързване на размера на минималната работна заплата с темпа на увеличение на средната работна заплата.
- Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за дете.
- Плавен изход от плоския данък. Въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица (заплати, наеми) с приходи от над 120 000 лева годишно.
"Нашата платформа е социално отговорна, насочена и към икономиката на страната с цел създаване на работни места, но и към онези хора, които имат определени препятствия, за да могат да се интегрират - било поради липса на квалификация или поради форми на увреждания" - това заяви кандидатът за народен представител от "БСП за България" в Стара Загора Иван Кръстев по време на среща с организации, представляващи хора с увреждания.
Според него ролята на държавата е да ги подпомага по-адекватно. "Именно развитието на икономиката ни ще позволи държавата да има по-активна роля спрямо тези хора. Държавата трябва да има по-сериозна разпределителна тежест и по-адекватно поведение в областта на социалната закрила", обясни той.
Иван Кръстев заяви, че левицата има ясен ангажимент към работещите хора с въвеждането на прогресивното данъчно облагане. "При сегашната ситуация с доходите на хората считаме, че е най-удачно 20% облагане на лица с доходи над 10 000 лева. В същото време предлагаме въвеждане на семейно облагане, като за всяко едно дете с работещи родители ще има възможност да се приспадат по 50 лв. месечно от дължимите данъци", обясни той. Кръстев каза също, че "БСП за България" предлага и актуализация на отпуснатите вече пенсии и поетапно тяхно увеличение. "Преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии", обясни той. Сред другите предложения е и актуализиране на гарантирания минимален доход, който в момента е 65 лева. "Това не е променяно от близо десет години", подчерта Кръстев.
"Мой приоритет са Фондът за лечение на деца, Българската параолимпийска асоциация и помощните средства" - това заяви кандидатът за народен представител от листата на "БСП за България" в София Михаил Христов по време на срещата. Според него, ако на първо място не можем да си излекуваме децата - не знаем накъде вървим. Той каза също, че една от неговите каузи е да работи за хората с ампутирани крайници, за да получат те по-нормален живот в страната. На срещата присъстваха представители от Съюза на глухите в България, Съюза на инвалидите в България, Съюза на слепите в България, Българската асоциация за невромускулни заболявания, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, Центъра за психологически изследвания, Националната организация "Малките български хора", Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт.

Реформаторски блок - Глас народен

- Решителни мерки за спиране на източването на НОИ през инвалидните пенсии, които в момента съставляват 42% от всички пенсии в страната.

"Да, България"

- Намаляване на разхода на домакинствата за енергия и битови разходи чрез разбиване на картели и монополи през по-ефективни и истински независими и прозрачни регулатори.

Проведени бяха също така предизборни срещи с кандидати от коалициите "АБВ - Движение 21" и "Патриотичен фронт".
В заключение бих искала да подчертая, че организациите на и за хора с увреждания нееднократно са заявявали и продължават да заявяват становищата си по всички проблеми, отнасящи се до различните сфери на социалната политика, въпреки че мнението им не се взема предвид при създаването на социално законодателство.
Истината е, че от години у нас всичко, касаещо социалната политика или може би е по-правилно в случая да се каже социалните политики, се решава на части. Българската държава все още няма цялостен поглед върху решаването на проблемите и ясна визия за потребностите на различните групи хора в неравностойно положение. Правилният подход би следвало да е определянето на цялостна концепция за позиционирането на тези хора в българското общество, а оттам пристъпването към решаването на социалните им проблеми чрез определяне на приоритети и реализирането им в закони, които да се спазват.
Ще приключа с думите на Васил Долапчиев на предизборната среща на "БСП за България" с представители на НПО на хората с увреждания. Той ясно даде да се разбере, че от горчивия си опит знае как след избори вратите на социално отговорните хора "не само се затварят и заключват, но се и минират за всеки случай". Дай, Боже, след тези избори председателят на ССБ да е сгрешил и поне този път да не се окаже лош пророк, защото ключът към решаването на всеки проблем е в диалога и взаимното зачитане.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Кърджали
Бургас
Силистра
Асеновград
Монтана
ИЗБОРИ
Предизборната сергия
Реалност или популизъм - времето отново ще покаже
ИНИЦИАТИВА
Незрящият Цветан прави открити приемни за деца в нужда
ЛИТЕРАТУРА
Щастливата съдба на една краеведска книга
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Глаукомата - крадецът на зрение
ПРАЗНИЧНО
Международен ден на жената 2017
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Момиченцето и герданът
РЕДАКЦИОННО
Бележка на редакцията
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СЪДБИ
Споделена болка
ТЕХНОЛОГИИ
5 неща, които не знаете, че вашият iPhone може
Българка създаде първия таблет за незрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5