Брой 10, 2007

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"

Уважаеми г-н Милушев, заместник министър на културата,
Уважаема г-жа Линджова, от отдел "Социална интеграция" към Софийска община,
Уважаеми г-н Карафезов, директор на националното читалище на слепите "Луи Брайл",
Драги гости,
 
Днес аз съм изключително щастлив да присъствам на церемонията по приключване на проекта на местно равнище за закупуване на Брайлов принтер за националното читалище на слепите "Луи Брайл" в София.

Посолството на Япония взе решение да отпусне на читалището 30 500 евро за закупуване на Брайлов принтер, като за целта на 23 януари т.г. бе подписан договор за дарение.
Зная, че след създаването си Вашето читалище започва да отпечатва материали с шрифта на Брайл, като по принцип ги предоставя безплатно на читалищата в Пловдив и Варна, на училищата, както и на онези читатели, които ги поръчат по телефона. Както знаете, отпечатването на материали с шрифта на Брайл изисква използването на авангардни технологии, поради което достъпът на хора със зрителни увреждания до печатни издания с шрифта на Брайл извън читалището е затруднен и затова то има отговорната мисия да отпечатва и предоставя материали с шрифта на Брайл.
В момента използваните три принтера от 1992 г. насам са остарели и амортизирани и в немалко случаи хората със зрителни проблеми получават печатните издания с голямо закъснение. Четенето на прочитна и художествена литература несъмнено обогатява духовно живота на човека и затова научих, че Вашето читалище възнамерява да насърчи още повече предоставянето на литература с шрифта на Брайл. В този смисъл се надявам с нововъведения Брайлов принтер, който е три пъти по-бърз, съществуващите проблеми да бъдат отстранени и още повече да нараснат случаите на използването на печатни публикации с шрифта на Брайл.
Доколкото зная, в момента в България живеят около 17 000 души със зрителни проблеми. За мен няма по-голямо щастие от това, ако чрез книгите, отпечатвани на Брайловия принтер - дарение от японското правителство по този проект, обогатим живота дори само на още един човек от хората със зрителни увреждания.
Позволете ми да завърша своето приветствие с пожелание за здраве и благоденствие на всички присъстващи и по-нататъшно развитие на японско-българското приятелство.

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5