Брой 04, 2017

Тема: ОБЯВА

Второ заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква II заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25-27 май 2017 г. от 14 часа в Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново.

Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2016 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2016 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2017 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода април 2016 г. - април 2017 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2016 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2016 г.
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2017 г.
8. Приемане на изменение и допълнение на Устава на ССБ.
9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Национално общо събрание на ССБ.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 04, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
22-годишен незрящ инженер на Епъл променя света на технологиите
ДИСКУСИЯ
Новата трудова повинност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Русе
Бургас
Пловдив
ИЗБОРИ
Следизборно
ЛЮБОПИТНО
Сокаку Такеда - последният самурай
ОБЯВА
Второ заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
СПОРТ
Държавно първенство по голбал
Регионален столичен турнир по шахмат
Паралели във времето
Десети юбилеен индивидуален турнир по табла
Втори индивидуален турнир по боулинг
Четвърти общоградски турнир по обикновена табла "Клокотница" - 2017 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6