Брой 05, 2017

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Конкурс по брайлова грамотност

И тази година регионалната съюзна организация в София финансира провеждането на вече превърналия се в традиционен конкурс по брайлова грамотност.
В сравнение с предходните години този път на 10 май присъствието на участниците бе твърде слабо както от гледна точка на брой желаещи, така и откъм резултати.
Както винаги, конкурсът протече в две категории - незрящи, обучавали се в специализираните училища, и самообучили се брайлисти.
От участниците се изискваше вярно писане на продиктуван от председателя на журито текст без засичане на време, както и бързо и вярно прочитане на друг текст, който между другото не бе никак лесен.
От явилите се 9 участници двама бяха ученици от Училището за деца с нарушено зрение в София, а броят на брайлистите от двете групи беше приблизително еднакъв. Техните умения за бързо четене и писмените им работи бяха оценявани от жури в състав: председател - Петър Стайков, и членове Савка Кацарска - преподавател по английски език в училище "Луи Брайл", Марина Петкова - редактор от списание "Зари", и Йордан Младенов - директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в София.
Накрая се оформи следното класиране - първото място от обучавалите се в специализирани училища съвсем заслужено спечели Румяна Каменска, която този път бе на крачка от това да бъде перфектна, тъй като бе подло подведена, чисто технически, от некачествената си плоча за писане, но пък се справи виртуозно с прочитането на сложния текст. Второто място завоюва Стоян Господинов, който предаде писмена работа със същия брой грешки, както победителката, но прочете подбрания текст с разлика във времето. Третото място спечели Петър Петков - единият от явилите се на конкурса ученици. Журито определи и една поощрителна награда за Мария Георгиева - също ученичка от училище "Луи Брайл".
От самообучилите се брайлисти на първо място се класира Виолета Петкова, второто спечели Димитър Веселинов, а третото - Петър Кръстев, който демонстрира сериозен напредък в брайловите си умения, благодарение на проявяваното от него упорство през изтеклата година.
И, разбира се, не бе прекъсната и отскоро установената традиция - модулът по английски език като част от конкурса. Тази година в чуждоезиковите си познания се съревноваваха само двама от участниците - Румяна Каменска и Стоян Господинов - и двамата курсисти в софийския център по социална рехабилитация и интеграция на лица с увредено зрение. Те заеха места, съответстващи на правилото „ladies first” (дамите първи).
Твърде обезкуражаващ бе малкият брой на желаещите да участват брайлисти и още по-обезкуражаващо бе тяхното представяне. Затова нашият апел към всички брайлово грамотни невиждащи хора е - поддържайте грамотността си и придобитите умения, независимо от начина, по който сте ги придобили! За да има високоразвито общество, то се нуждае от грамотни хора, а грамотните незрящи имат много по-голям шанс за личностна и професионална реализация.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Силистра
Петрич
Русе
Плевен
Добрич
ЛИТЕРАТУРА
Цветя за Вили
Вечер на кръста с романтичен хомо луденс
ОБЩЕСТВО
Отворено писмо на национално представителните организации на и за хора с увреждания
ОБЯВА
Конкурс
ПОЕЗИЯ
Безсмъртие
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Посещение на делегация на Румънския съюз на слепите в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Тартор
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Открит международен турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания за купата на София
Музикална интермедия към шахматния турнир
Държавно първенство по спортна табла
ТЕХНОЛОГИИ
JELLY - най-малкият телефон в света
Архив на изданието
1 2 3 4 5