Брой 10, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Стара Загора

РСО Стара Загора за пореден път присъства в културния календар на Общината във връзка с празника на града - 5 октомври.
На 2 октомври от 15,30 часа в залата на Куклен театър "Стара Загора" РСО изнесе тържествен концерт "Сеизмограф на сърцето" с финансовата помощ на Общината.
В концерта участваха самодейци от ТСО Стара Загора, ТСО Хасково, ТСО Харманли, ТСО Казанлък, ТСО Богомилово и ТСО Чирпан. Разнообразната програма и доброто изпълнение на участниците развълнува представителите на Областния съвет, Община Стара Загора, Регионален център по здравеопазване, Дирекция Социално подпомагане, Клуб отворено общество, Бюро по труда, "Лайънс клуб - Тракия"  и всички останали гости.
Д-р Евгений Желев, досегашен кмет на Стара Загора, поздрави самодейците и изрази готовността си за още по-задълбочено сътрудничество между Общината и РСО на ССБ Стара Загора.
С истинско възхищение медиите в града отразиха културното мероприятие, а ТВ "Стара Загора" и Телевизия "Стойчев" излъчиха концерта многократно. Радушният прием на концерта, подарените кошници с цветя и аплодисментите на публиката заредиха участниците с позитивна енергия, вдъхновение и усърдие за постигане на съвършенство в областта на любителското творчество.

Дина ЖЕЛЕВА

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5