Брой 06, 2017

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите


На 8 и 9 юни 2017 година в кампуса на Тракийския университет в Одрин, Република Турция се проведе 25-ото отчетно-изборно събрание на Балканския консултативен съвет (БКС) към Европейския съюз на слепите. В заседанието участваха представители на Босна и Херцеговина, България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора и Косово - като наблюдатели. Отсъстваха делегациите на Албания, Кипър, Македония и Хърватия.
Заседанието бе открито от председателя на БКС Бранко Сузич (Босна и Херцеговина). Приветствия към присъстващите поднесоха:
1. Тюрхан Ичли - председател на Федерацията на слепите в Република Турция (ФСТ).
2. Емин Демирджи - завеждащ "Международни връзки" при ФСТ, член на Борда на Европейския съюз на слепите и негов представител в ръководството на Световния съюз на слепите.
3. Проф. д-р Ерхан Табакоглу - ректор на Тракийския университет в град Одрин.
4. Реджеп Гюкан - кмет на град Одрин.
Със ставане на крака и едноминутно мълчание беше почетена памета на Теодор Лападату - дългогодишен председател на Румънския съюз на слепите и един от основателите на БКС, и на Фадил Мучич - председател на съюза на слепите в Черна гора.
Представителите на всички страни-членки изнесоха кратки доклади относно състоянието и дейноста на организациите им. Те коментираха новостите в националните законодателствата на страните им и политиката за хората с увреждания. Отделено беше внимание на развитието на процеса по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проведе се дискусия за реализирани проекти и съществуващи донорски програми в Европейския съюз.
Председателите на организациите коментираха работата с младежите и жените с цел повишаване на тяхната активност в дейноста на сдруженията и интеграцията им в обществото.
Състоя се дискусия относно възможностите за коопериране на страните от Балканския регион в подкрепа на защитата на правата на хората с увреждания.
Отделено беше внимание на дейностите, които да трябва да залегнат в план-програмата на БКС за следващия тригодишен мандат.
Беше проведен избор за председател на БКС за периода 2017-2020 година. С пълно мнозинство за председател на БКС бе избран Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, и за негов заместник - Тюрхан Ичли - председател на Федерацията на слепите в Република Турция.
Гръцката делегация предложи 26-ото заседание на БКС през 2018 г. да се проведе в Атина, което беше прието единодушно.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 06, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Плевен
Добрич
Пловдив
Стара Загора
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите
ОБЩЕСТВО
Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавни първенства през май
Регионален турнир по шахмат за незрящи
Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград
ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
Когато дядо ходил на училище
Архив на изданието
1 2 3 4 5