Брой 06, 2017

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


РО на ССБ Русе съвместно с ЦСРИН организира на 7 юни пикник в историко-археологическия резерват "Сборяново", в чиито граници се намират Демир баба теке и Свещарската тракийска гробница. Група от 50 съюзни членове и потребители на услуги в Центъра пристигна в местността. По-мобилните преодоляхме множеството вити стълби и посетихме текето.
Мястото, където е построено в началото на ХVІІ век, е било свещено за населявалите този район различни племена и народи повече от 2000 години преди построяването му. Според легендите тук е имало древно тракийско племе, българско оброчище и манастир. Смята се, че тук е живял Демир баба през ХVІ век, който е сътворил чудеса.
Обядвахме, разположени удобно и на сянка в беседките сред чудесна природа, напълнихме си студена изворна вода и продължихме към Свещарската тракийска гробница, която е включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. На групи по 10 човека разгледахме гробницата, построена преди 2300 години от тракийското племе гети.
След това потребителите на услугите в ЦСРИН демонстрираха наученото в часовете по мобилност и ориентиране, занимателна терапия, зрителна рехабилитация и други.
Доволни от разходката, се прибрахме в Русе.Назад

Всички статии на Брой 06, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Плевен
Добрич
Пловдив
Стара Загора
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите
ОБЩЕСТВО
Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавни първенства през май
Регионален турнир по шахмат за незрящи
Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград
ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
Когато дядо ходил на училище
Архив на изданието
1 2 3 4 5