Брой 10, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Висока оценка получиха добруджанци

На 19.09.2007 г. в клуб "Детелина" членовете на РО на сляпо-глухите гр. Добрич проведохме годишно отчетно събрание. Гости на събранието бяха Димитър Парапанов - председател на НАСГБ, Светлозар Парапанов - координатор на организацията, Иван Колев - заместник кмет на община Добрич, Иванка Шопова - началник отдел "Здравеопазване и социална политика", Каролина Динолова - главен експерт към отдела, Магдалена Миткова - директор на дирекция социално подпомагане, Пламен Папазов - секретар на ССФ на сляпо-глухите в България, Кристина Димитрова и Даниела Панайотова - преподаватели от ЦСРИ.
Връчени бяха почетни юбилейни плакети на общинските служители, подпомагали дейността на РО и Асоциацията. Наградите получиха Иванка Попова, Каролина Динолова, Пламен Папазов и Елена Янева. Юбилеен плакет получи и председателят на РО Калинка Ковачева.
Направихме равносметка на дейността през изтеклия период. Привлякохме 5 нови членове в организацията. Отчетохме много и разнообразни мероприятия - срещи с поети и писатели, здравни беседи, конкурси, изложби, концерти, честване на рождени дни, отбелязване на различни празници. Всички нуждаещи се членове са снабдени с помощно-технически средства.
През изтеклия период в организацията събрахме дарения на стойност 1685 лв. В областта на спорта имаме също много добри постижения. Групата за стари градски песни е първенец и винаги ни представя блестящо.
За добрата си работа получихме поздравления от гостите на събранието. Висока оценка за добруджанци даде и председателят на НАСГБ Димитър Парапанов:
"Вие сте една от първите учредени организации в страната и сте винаги в първите редици. Гордея се с вас."

Калинка КОВАЧЕВА
Председател на РО - Добрич

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5