Брой 06, 2017

Тема: СПОРТ

Регионален турнир по шахмат за незрящи


В Кърджали се проведе регионален турнир по шахмат с победителите от общинските състезания.
Турнирът бе организиран и финансиран от РСО на слепите в Кърджали. В него взеха участие 15 състезатели от региона и от община Ивайловград.
В двубоите се включи и председателят на РСО Кърджали Шюкран Исмаил. За съдия бе определена Стойна Желева - директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
Победител при мъжете по шах стана Кязим Местан от ТСО на слепите в Момчилград, с подгласници Шюкри Кадир от Момчилград и Никола Костов от Кърджали.
При жените победи Шюкран Исмаил, следвана от Селиме Иса от Кърджали и Сълза Младенова от Припек.
Първенците и всички останали участници бяха наградени със специални награди - брайлови шахове, говорещи апарати за кръвно налягане, говорещи часовници.
Шюкран Исмаил поздрави участниците и изказа задоволство от тяхното представяне.
От своя страна те благодариха на РСО на слепите за предоставената им възможност да се изявят.

Стайко КАФОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Плевен
Добрич
Пловдив
Стара Загора
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите
ОБЩЕСТВО
Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавни първенства през май
Регионален турнир по шахмат за незрящи
Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград
ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
Когато дядо ходил на училище
Архив на изданието
1 2 3 4 5