Брой 01, 2019

Тема: ЛЯТО 2019

Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.


Хотел „Хоризонт” - Обзор

А) За периода 1 май - 14 юни:
- Пакетна цена - 35,00 лв.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 15,00 лева.
Б) За периода 15 юни - 31 август (активен сезон). Съгласно решение на УС на ССБ от месец декември 2016 г. местата в хотела се предлагат на свободния туристически пазар.
При наличие на свободни места за преференциални клиенти:
- Пакетна цена - 45,00 лв.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 15,00 лв.
В) За периода от 1 септември до 30 октомври:
- Пакетна цена - 35,00 лв.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 15,00 лв.
Г) За периода от 1 ноември до 15 декември:
- Пакетна цена - 40,00 лв.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 15,00 лв.
Д) Дете до 6-годишна възраст, ползващо легло на родител - безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна - 14,00лв. Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка - 14,00 лв., храна - 14,00 лв. Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.

ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани

1. Пакетна цена - 35,00 лв.
2. Балнеолечебни и рехабилитационни услуги - 30,00 лв., които включват един от трите вида процедури:
- електропроцедури - 10 броя;
- спокойни вани - 6 броя;
- хидромасажни вани - 3 броя.
Комбинацията от ползвани процедури се определя по предписания на лекаря към медицинския център.
Забележка:
Допълнителни и друг вид балнеоуслуги се заплащат по ценоразпис.
3. За активен сезон се счита периодът 18.06 до 16.09, като една смяна включва 7 дни, които не подлежат на промяна.

ГРАФИКЪТ НА СМЕНИТЕ Е КАКТО СЛЕДВА:

1. Смяна от 18.06. (вторник) до 24.06. включително;
2. Смяна от 25.06. (вторник) до 01.07. включително;
3. Смяна от 02.07. (вторник) до 08.07. включително;
4. Смяна от .9.07. (вторник) до 15.07. включително;
5. Смяна от 16.07. (вторник) до 22.07. включително;
6. Смяна от 23.07. (вторник) до 29.07. включително;
7. Смяна от 30.07. (вторник) до 05.08. включително;
8. Смяна от 06.08. (вторник) до 12.08. включително;
9. Смяна от 13.08. (вторник) до 19.08. включително;
10. Смяна от 20.08. (вторник) до 26.08. включително;
11. Смяна от 27.08. (вторник) до 02.09. включително;
12. Смяна от 03.09. (вторник) до 09.09. включително;
13. Смяна от 10.09. (вторник) до 16.09. включително.

Предимство при резервации през активния сезон ползват групи с численост над 40 членове или по-големи групи от даден район, при които се налага икономизиране на транспортните разходи чрез многократен превоз "пълно - пълно".
Индивидуалните клиенти или малките групи (10-20 човека), желаещи да почиват в активен сезон, се съобразяват със заявките по графика и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.
За периодите 1 януари - 17 юни и 17 септември - 15 декември времетраенето на организираните почивки се договаря с управителя на базата.
Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за ползваните услуги.
С цел осигуряване на достъпа на членове на ССБ до социалната услуга "Балнеолечение и рехабилитация по ЗХУ" след договорка с управителя на почивната база плащането за групи, организирани от РО, може да бъде извършено както следва:
а) на два транша по 50%;
б) на 100% след получаване на сумата от РДСП.
В тези случаи председателят на РО (ръководител на група) подписва декларация пред управителя на базата, с която се задължава да осигури изплащането на съответната сума в упоменатия срок.

Хотел "Поп Харитон" - Дряновски манастир

1. Нощувка със закуска - 25 лева
2. Полупансион (закуска и вечеря) - 30 лева
3. Пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) - 35 лева
4. Преференциалните клиенти се настаняват по предварителна резервация съобразно запълнеността на базата.
5. Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител - безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна - 14,00 лв. Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка 14,00 лв., храна -14,00 лв. Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.

Общи положения:
А) Определените цени за преференциални клиенти не са валидни за национални и църковни празници!
Б) Председателят на ССБ има право да определи със заповед други цени за преференциални клиенти, в случай че:
- престоят на групите е 3 и повече дни;
- групата е повече от 50 човека;
- са организирани семинари и обучения;
- са организирани международни мероприятия;
- при реализация на проекти;
- и други.
В) Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 9.00 часа.

Преференциални клиенти са както следва:
А) Членове на ССБ и техните семейства.
Б) Деца или лица с намалена работоспособност от 71-100% вследствие увреждане на зрението, нечленуващи в ССБ, и техните родители или семейства.
В) Членове на ССБ с над 90% намалена работоспособност и техен придружител (не член на семейството).
Г) Служители в "Успех Филтър ССБ" ЕООД, дъщерните му дружества и клонове и техните семейства.
Д) Служители на центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в градовете София, Перник, Габрово, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Кърджали, Добрич, Русе, Силистра и техните семейства.
Е) Консултанти офталмолози към ТЕЛК и техните семейства.
Ж) Служители в ЦУ на ССБ и техните семейства.
З) Служители в НЦРС - Пловдив и техните семейства.
И) Служители в СОУ за деца със зрителни увреждания "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна и "Луи Брайл" - София.
Й) Хора с друг вид увреждания, имащи право на интеграционна добавка за балнеолечение и рехабилитация съгласно ЗХУ.
К) Под семейство да се разбира: съпруг, съпруга и деца до 18-годишна възраст.

Анулиране на резервация:
- Повече от 60 дни преди датата на почивката - базата възстановява заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 46 до 60 дни преди датата на почивката - базата възстановява 75% от заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 31 до 45 дни преди датата на почивката - базата възстановява 50% от заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 30 и по-малко дни преди датата на почивката - базата не възстановява заплатената сума.
- При смърт на клиента, доказана с документ - заплатената сума се възстановява на наследниците след представяне на документ. Таксата за превода се удържа от дължимата сума.Назад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8