Брой 01, 2019

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Какво се случи през 2018 година


Стоян ВАСЕВ


През изтеклата 2018 година в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаване на нови аудио книги и възстановяване на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически носители и лошите условия за съхраняването им, става все по-трудно възстановяването на записаните преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По тези причини намаляват както броят, така и продължителността на възстановените заглавия. За разлика от това значително нарасна обемът на записаните нови заглавия, като стремежът е да се записват както най-новите заглавия, излезли на пазара, така и да се разнообразяват жанрово. Активно се използват и възможностите на интернет достъпа до фондовете на фонобиблиотеката на ССБ, което значително улеснява нашите читатели, имащи компютърни познания.

Ето как изглежда дейността на студиото през 2018 г. в цифри:

- Брой на записаните нови заглавия – 147
- Продължителност на записите – 1 910 часа
- Брой на създадените CD – 78
- Брой списания – 12
- Продължителност – 254 часа
- Тираж – 1 608 CD
- Абонамент за книги – 1 800 CD
- Поръчки за запис – 1 314 CD
- Брой на възстановените заглавия – 55
- Продължителност на записа – 634 часа
- Брой на създадените CD – 29.

Към момента регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия, достигнаха 215, които са изтеглили 3 776 книги. Наличните заглавия във фонотеката достигнаха 3655 с обща продължителност 43 996 часа, от които 21 736 часа нови записи и 22 760 часа възстановени.
Предоставяме ви информация за записаните и възстановените през 2018 година заглавия.Назад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022