Брой 10, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Долни Дъбник

Уважаеми дами и господа от редакцията на списание "Зари". В последния брой бе публикувана и моята дописка, за което много Ви благодаря! След успешното завършване на обучението си в Центъра за рехабилитация на слепи в град Пловдив, последваха и разочарованията. Въпреки задължителната регистрация в Бюрото по труда, никой не се ангажира с някаква моя реализация на трудовия пазар. Аз смятам, че това трябва да бъде като основен приоритет при осъществяването на проекти за финансиране на курсове за професионално обучение. Обществеността гледа на хората със специфични възможности, като на хора с по-ниско качество. Голямо е желанието ми за професионална реализация, а също така за интеграция в обществото. Искрено желая да съм полезна според възможностите си.

Величка НЕНКОВА

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5