Брой 01, 2019

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.


Диск, Автор, Заглавие, Четец, Часа

V916F Вайт, Елена, Животът на Исус Христос - начало, Мария Захариева, 25
V917F Полторак, От Мюнхен до Нюрнберг, Петър Евангелатов, 16
V917F Вайт, Елена, Животът на Исус Христос - край, Мария Захариева, 6
V918F Сборник, Чекистите разказват, Енчо Енчев, 18
V918F Цончев, Дончо, Лятно време, Енчо Енчев, 6
V919F Вайс, Ернст, Бедният прахосник, Георги Гоцев, 19
V920F Улф, Вирджиния, Мисис Далауей, Сия Христова, 9
V920F Маджаров, Ангел, С добро да ви помнят, Петър Дончев, 7
V920F Тошкин, Стайко, Кравай, Надя Кисякова, 7
V921F Купър, Джеймс Фенимор, Ловецът на елени, Енчо Енчев, 22
V922F Скороходова, Олга, Живот без звук и светлина, Олга Петрова, 21
V923F Гуляшки, Андрей, Златният век - книга 1, Белка Белева, 11
V923F Гуляшки, Андрей, Златният век - книга 2, Антоанета Бобчевска, 10
V923F Гуляшки, Андрей, Златният век - книга 3 начало, Белка Белева, 5
V924F Гуляшки, Андрей, Златният век - книга 3 край, Белка Белева, 5
V924F Прохазка, Иржи, Смъртна схватка, Петър Евангелатов, 18
V925F Ненов, Здравко, Сектите - Как да ги разпознаваме, Петър Евангелатов, 4
V925F Рейндъл, Рут, Господарят на пустошта, Олга Петрова, 9
V925F Василева, Лариса, Децата на Кремъл, Милена Филкова, 12
V926F Фаулс, Джон, Даниел Мартин - начало, Петър Евангелатов, 25
V927F Фаулс, Джон, Даниел Мартин - край, Петър Евангелатов, 8
V927F Дилов, Любен, Приключения на моето внимание, Олга Петрова, 8
V927F Катри, Якуб, Чужденец, Атанас Николов, 7
V928F Евтушенко, Евгений, Диви плодове, Сия Христова, 14
V928F Шамлиева, Живка, Изстрадани звуци, Сия Христова, 12
V929F Карастоянов, Георги, Вярност за вярност, Катя Попова, 13
V929F Грекова, Ирина, Вдовишкият параход, Надя Кисякова, 6
V929F Бройер, Андре, Войната на трите рози, Енчо Енчев, 6
V930F Валиу, Пер, Убийство на 31 етаж, Петър Евангелатов, 14
V930F Атанасов, Щерю, Походът на Запад, Енчо Енчев, 8
V931F Щол, Хайнрих Александър, Мечтата за Троя, Белка Белева, 22
V932F Дилов, Любен, Многото лица на страха, Олга Петрова, 20
V933F Шмельов, Алек, Вастаков, Владимир, Грешката на резидента, Петър Евангелатов, 20
V934F Беляев, Александър, Човекът, който намери своето лице, Георги Гоцев, 7
V934F Гутие, Теофил, Романът на мумията, Петър Евангелатов, 6
V934F Коруджиев, Димитър, Домът на Алма, Сия Христова, 8
V935F Дилов, Любен, Точката на Лагранж, Надя Кисякова, 7
V935F Пеев, Димитър, Аберацио иктус, Енчо Енчев, 6
V935F Бърджис, Антъни, Шекспир, Офелия Лазарова, 10
V936F Хънтър, Джон, Запечатаният ковчег, Атанас Николов, 3
V936F Беймбридж, Берил, Шивачката, Спокоен живот, Сия Христова, 11
V936F Тимохин, Всеволод, Прочути италиански певци, Антоанета Бобчевска, 8
V937F Синклер, Ъптон, Агент на председателя - начало, Любен Аврамов, 21
V938F Морияк, Франсоа, Змийско кълбо, Енчо Енчев, 8
V938F Синклер, Ъптон, Агент на председателя - край, Любен Аврамов, 14
V939F Крайтън, Майкъл, Конго, Петър Евангелатов, 12
V939F Семьонов, Юлиян, 17 мига от пролетта, Ваня Каменова, 10
V940F Утиери, Утиеро, Ускорени темпове, Маргарита Сомлева, 11
V940F Панова, Вера, Новели, Маргарита Сомлева, 11
V941F Монтен, Мишел дьо, Опити, Офелия Лазарова, 22
V942F Райнов, Николай, Избрани произведения - том 1, Иван Иванов, 15
V942FРайнов, Николай, Избрани произведения - том 2, Иван Иванов, 10
V943F Райнов, Николай, Избрани произведения - том 3, Иван Иванов, 14
V943F Гуляшки, Андрей, На чашка коняк, Олга Петрова, 9
V944F Фийлд, Рейчъл, Изгубено щастие, Белка Белева, 18Назад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022