Брой 01, 2019

Тема: ОБЩО СЪБРАНИЕ

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


На 30 ноември 2018 г. в хотел "Поп Харитон" - Дряново се състоя общото отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Присъстваха 23 клуба от общо 32, членуващи във федерацията.

И през 2018 година федерацията съвместно със спортните клубове и със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Съюза на слепите в България, Агенцията за хората с увреждания, общините и спонсори проведе много състезания в различните видове спорт. Туристическата дейност традиционно беше добре застъпена.
Държавният и международният спортен календар бяха допълнени с нови прояви.
Но безспорно акцентът падна върху VIII Отборно световно първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи, на което България беше домакин. За първи път бяхме организатори на световно първенство за хора с нарушено зрение. Радващото е, че България проведе едно перфектно световно първенство и по този начин международният й престиж рязко се повиши. Убедени сме, че имаме потенциал и за още големи първенства, на които можем да бъдем домакини. Такова първенство е европейското по шоудаун през 2020 година. Направили сме всички предварителни постъпки и сега очакваме официалните отговори на Министерството на младежта и спорта, както и на IBSA (Международната спортна федерация на незрящите).
Общото събрание направи промени в устава, които по-скоро са козметични и улесняват работата на Федерацията. По-съществен момент е премахването на контролния съвет, който така или иначе по закон не е изискуем, а Федерацията не разполага с някакви колосални средства, за да се изисква и подобен орган, който и по мое мнение е ненужен в структурата на която и да е неправителствена организация.
Благодаря за доверието, което ми гласуваха всичките 23 делегати за следващия мандат. В управителния съвет останаха досегашните членове Борислав Лазаров и Добромир Удрев, а го напуснаха Петър Дечев и Стела Стефанова. Техните места бяха заети от Димитър Димитров и досегашния председател на контролния съвет Кънка Витова.
ОС утвърди държавния и международния спортен календар, както и бюджета на организацията, чието изпълнение зависи и от това колко средства ще бъдат отпуснати от Министерството на младежта и спорта. Федерацията кандидатства всяка година, като във вътрешен план иска финансиране за всички държавни първенства и купи на страната, а в международен аспект надеждите за 2019 година са насочени към получаването на финансиране за следните прояви:

1. ХІV Индивидуално световно първенство по шахмат, април, Италия;
2. Европейско отборно първенство по шахмат, октомври, Румъния;
3. Световно първенство по шоудаун, октомври, Италия;
4. Европейско първенство по голбал - група C, октомври - ноември, Италия.

Вярвам, че и през 2019 г. ще продължи изключително добрата ни работа с Агенцията на хората с увреждания и част от нашите спортни клубове ще получат финансиране, за да можем да изпълним държавния спортен календар, както и да проведем други значими за незрящите дейности. Някои от нашите клубове работят невероятно добре със своите общини и по този начин част от държавните първенства и купите на страната успяваме да ги проведем съвместно с тези общини. Надявам се повече клубове да излязат от летаргията и да започнат активна работа с местните общини, защото това е печелившият модел. Вярвам, че това ще се случи, макар и бавно да се ориентираме в все по-усложняващата се за българския спорт обстановка.
През 2019 г. трябва още по-ясно и на висок глас да поставим въпроса със съсипването на децата и младежите със зрителни увреждания в чисто физически план. Тези деца, учейки в общообразователни училища, биват лишавани от възможността за спорт. Необходима е намесата на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката за създаването на държавна политика за спорта сред учениците с увреждания в училищата. В противен случай ще продължим да берем негативните плодове на физически неграмотните младежи. Апропо - първите плодове вече са налични и виждаме, че като студентите нито желаят да спортуват, нито осъзнават, че физическата култура им спомага за извоюване на личната независимост. Една част от тези деца са свикнали със своите родители, които ги обгрижват и не желаят да променят конюнктурата. Но без държавна политика и адекватна подкрепа ние сме безсилни, защото това е огромен ресурс, който трябва да се вложи за ангажирането на децата със зрителни увреждания в спортни дейности. Тук става дума за извънкласни спортни активности, които да се провеждат в нашите спортни клубове с подходящите специалисти. Но тук става въпрос и за това, че ще трябва и много сериозна психологическа работа с тези деца, с техните родители, а вероятно и учители.

д-р Иван ЯНЕВНазад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
1 2 3 4 5