Брой 01, 2019

Тема: ОЩЕ КНИГИ

Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"


Бакман, Фредерик
"Баба праща поздрави и се извинява" - 9 т.

"Велико Търново - съвременен град с богато историческо и културно наследство" (по материали от интернет) - 1 т.

Войнич, Етел Лилиан
"Стършел" (роман) - 7 т.

Донева, Мария
"Как спрях да крада" (разкази) - 2 т.

Европейска комисия:
"Бяла книга за бъдеещто на Европа" - 1 т.

Ли, Харпър
"И страж да бди на пост" - 5 т.

Макрон, Еманюел
"Револлюция" - 5 т.

Павлов, Константин
"Елегичен оптимизъм" (избрано) - 2 т.

Памук, Орхан
"Бялата крепост" - 4 т.

Самуилова, Ивинела
"Бабо, разкажи ми спомен" (истории от махала Небесна) - 6 т.

Семов, Атанас
"Какво трябва да знаем за Европейския съюз" (наръчник за работа с европейските институции и прилагане на правото на ЕС) - 5 т.

Траян Тъмен
"Ден и нощ" - 2 т.
"Нощ е наоколо" - 1 т.

Фалдбакен, Кнут
"Вечно твой" - 5 т.

Шпатов, Александър
"На живо от София" - 2 т.Назад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
1 2 3 4 5