Брой 10, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите

На 21 септември 2007 година се състоя годишното събрание на общинската организация на хората с увредено зрение. То мина на високо ниво, организирано, стегнато. Членовете се оказаха дисциплинирани и почти всички дойдоха на събранието. Докладът бе прочетен от председателя на организацията Георги Къртев, който беше изслушан с голямо внимание. Втората част мина твърде оживено. Участниците задаваха въпроси, имаше изказвания по редица наболели проблеми. Хората се интересуваха от живота на организацията. Питаха какви права имат придружителите, защо се допускат нарушения на наредбите и правилниците, та някои граждани с увредено зрение се лишават от социални придобивки, които им се полагат.
Приветствие поднесе кметът на община Стамболийски, който бе гост на събранието. Всяка година общината подкрепя финансово организацията ни.
Накрая свири група музиканти от Окръжната организация на слепите в Пловдив. Обстановката бе твърде задушевна.
22 септември 2007 г.

Костадин ПАПАЗОВ

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5