Брой 03, 2019

Тема: АКТУАЛНО

Становище


До г-н Бисер Петков - министър на труда и социалната политика


Уважаеми г-н министър,
Прилагането на Закона за хората с увреждания от 1.01.2019 г. показа значими дефекти в резултат на кратките срокове за неговото обсъждане и приемане. Те се изразяват в следното:
• Въведеният в чл. 21, ал. 4 нов принцип за подаване на документите за изготвяне на индивидуална оценка по настоящ адрес лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина.
• Чл. 70, т. 4 - "Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност" - наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане - 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания алармираме за възникналите проблеми, тъй като считаме, че са нарушени правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. Свидетели сме на нарастващо обществено напрежение в година на избори, от което никой няма интерес. Това налага спешни действия за преодоляването му.

Уважаеми г-н министър,

С оглед изложеното предлагаме:

1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги;
2. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания;
3. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която вие и ние да го информираме за възникналите проблеми;
4. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на Закона за хората с увреждания чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са предвидени други промени в този закон.

Национално представителните организации на и за хора с уврежданияНазад

Всички статии на Брой 03, 2019

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Мъж засажда хиляди цветя за незрящата си съпруга
АКТУАЛНО
Коментар по Закона за лична помощ от Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България
Становище
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Русе
Силистра
ОБЩЕСТВО
Заслужени признания
ОБЯВА
Покана до пълномощниците на XVII НОС на ССБ
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Спортист на годината
ТЕХНОЛОГИИ
Android срещу iOS - предимства и недостатъци
5 от най-полезните мобилни приложения за хора с нарушено зрение
ЧЕЛЕН ОПИТ
Образованието на децата със специални потребности в Дания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6