Брой 10, 2007

Тема: РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ

Пътят на адвоката

С Емил УЗУНОВ разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

Емил Узунов е избрал за своя професия свободната юридическа практика. Той е роден през 1959 г. в село Манолич, област Бургаска. Завършва средното си образование в училището за деца с нарушено зрение в София, а след това завършва право в СУ "Свети Климент Охридски".  Дипломира се като юрист през 1983 г.  Женен, с две деца.
- Как започнахте вашата професионална кариера?
- Първо искам да поясня,  че сама по себе си юридическата диплома все още не е достатъчна. За да придобия правоспособност трябваше, както впрочем и всички останали колеги, да изкарам задължителен стаж в съдебната система. След приключването му положих изпит в Министерството на правосъдието и едва тогава придобих статута на правоспособен юрист.
- А след това?
- Стоях без работа около десетина месеца и през февруари 1985 г. все пак постъпих  като юрист консулт в РПК Първомай.
- Там естествено сте работили  в средата на виждащи колеги?
- Да, разбира се. Това не беше специализирано предприятие за слепи.
- А как ви приеха там? Имаше ли някакви проблеми?
- Проблеми винаги е имало, но с много труд съумях да ги туширам. С труд и естествено със силен стремеж към себедоказване. Всъщност най-сериозните  проблеми, които съм имал, бяха преди да започна работа. Никой не искаше да ме назначи. Мога дори да ви разкажа един интересен случай. В тогавашното АПК "Тракия" един от шефовете ми каза, че това предприятие не е поделение на "Социални грижи". И всичко това се случваше независимо от наличието на задължителното разпределение, на което подлежаха всички завършващи висше образование. Накрая председателят на РПК Първомай реши, че може да ми гласува доверие и ме назначи като юрист консулт. Впоследствие ми се наложи да се преместя да живея в Пловдив и да напусна това място. А на председателя никак не му се искаше да се разделя с мен и ме освободи с голямо съжаление като ми казваше: "Не напускай бе човек - и къща ще ти уредя, и булка ще ти намеря"!
Разбира се имаше и такива колеги, които ме приемаха резервирано, но така или иначе  ги накарах да ми повярват.
- И все  пак, как го постигнахте?
- Аз вече казах основното - с труд и с голямото си желание да се докажа, да им покажа, че мога не по-малко от другите.
- Бариера ли е слепотата в работата на юриста?
- Да, разбира се, тя може да бъде бариера, нещо повече, тя обикновено е бариера, но човек трябва да я преодолее. Разбира се слепотата е бариера в много по-голяма степен преди самото започване на работа, отколкото след това. Това е така, защото след като вече са те приели всъщност вече са ти дали някаква възможност да докажеш на какво си способен.  Проблеми има и след това, но те се решават вече така да се каже на ход.
Като се преместих в Пловдив, започнах работа пак като юрист консулт, само че сега в ТПК "Марица", а след промяната в законодателството и освобождаването на адвокатурата от 1991 г. и досега изкарвам прехраната си преди всичко  като адвокат.
- Работили ли сте в системата на ССБ?
- От 1993 г. по настояване на управителя на "Успех-ССБ" ЕООД поех някои задължения като юрист консулт. Това обаче не беше основната ми работа. Към ССБ имах задължения най-вече по узаконяване на някои от имотите на организацията. Работех на хонорар и през цялото това време не прекъсвах основните си занимания. Накратко казано, оттогава и досега работя като юрист консулт на граждански договор към "Успех" Пловдив, но винаги сериозните  приходи са ми били от адвокатска практика.
- Коя работа ви е по-интересна - работата  на юрист консулт или тази на свободно практикуващия адвокат?
- Естествено, второто. Дълги години съм работил като юрист консулт на предприятия и колкото и да се променя законодателството в крайна сметка има едни фундаментални неща, които се запазват.
- А да разкажете нещо интересно от вашата частна практика?
- Ами например веднъж водих бракоразводни дела на едни хора, доведохме работата докрай. Разведоха се, но по едно време те взели, че се събрали отново и ме поканиха за кум. А най-интересното е, че кумувахме аз и адвокатът на другата страна.
- А вие как сте профилиран? Какви дела водите?
- Търговски, граждански, с две думи  - всякакви, само без наказателни.
- Би ли могъл човек с вашата професия да се справя без помощта на виждащ сътрудник?
- По принцип сериозните адвокати ползват секретарки. В моя случай аз разчитам на съпругата ми, която изпълнява тези задължения. Има много техническа работа и ако не ни се помага не бихме могли да се справим. Тя е нужна не само за четене и придружаване, а най-вече за работата в съдебната зала; тогава, когато се представят доказателства адвокатът трябва да може незабавно да вземе отношение по тях.
- В съвременното българско законодателство има много и много чести промени. Как се справяте с този проблем?
- С много четене.
- Кое е това, което ви доставя най-голямо удоволствие във вашата работа?
- Когато благодарение и на моето участие в процеса е достигнато справедливо решение.
- Понякога имате ли угризения след приключването на някое дело?
- Всеки добросъвестен адвокат понякога има угризения, но това не трябва да влияе на по-нататъшната му работа.
- Какво бихте посъветвали онези незрящи, които биха пожелали да тръгнат по вашия път?
- Професията е напълно достъпна, но за да имаш своите клиенти трябва да си поне малко над средното ниво на виждащите си колеги. Трябва труд, труд и пак труд!
- Случвало ли се е някой да се опитва да спекулира със слепотата ви?
- Да! За съжаление! И това беше един колега съдия, който се възползва от липсата на специална стаичка за адвокати и отказа да ми даде копие от делото, въпреки че това нямаше да бъде в нарушение на закона.  Той разчиташе, че няма да успея да спазя законно установения срок, но не си беше направил добре сметката. Справих се! Въпреки изкуствено създадените затруднения!
- Остава ли ви свободно време и как го прекарвате?
- Посвещавам го на семейството и приятелите си, а също така обичам много да чета.  

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5