Брой 05, 2019

Тема: ПРОЕКТИ

Социално предприятие с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и с подкрепата на Европейския социален фонд


В края на миналата година фирма "БГ АСИСТ" ООД започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 "Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания".
С финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз се създаде социално предприятие, основната цел на което е подпомагане на лицата със зрителни увреждания в България. Създадени бяха и нови работни места за представители на една от най-уязвимите групи на пазара на труда - хората със зрителни увреждания.
Фирма "БГ АСИСТ" ООД съществува от близо 12 години, като основната й дейност е предлагане на специализирани помощно-технически средства, предназначени за лица със зрителни увреждания, както и предоставянето на специализирани услуги за тях. БГ АСИСТ е специализирано предприятие за хора с увреждания. През годините е подпомогнало десетки незрящи лица, да постигнат по-голяма самостоятелност. Фирмата предлага помощно-технически средства за хора със зрителни увреждания, за ползване в бита, трудовата дейност и ежедневието, но също така и високотехнологични устройства като брайлови дисплеи и принтери, използвани в печатници, библиотеки, училища и др.
През годините на съществуването си, БГ АСИСТ ООД, макар и създадена по смисъла на Търговския закон, не е разпределяла печалба между своите собственици. Всички активи са били реинвестирани в основната дейност на фирмата.
Така идеята за социално предприемачество дойде като естествено продължение по пътя на развитието на фирмата, като по процедура "Развитие на социалното предприемачество", по която се изпълнява настоящият проект, беше осигурено необходимото финансиране.
Общата стойност на проекта е 86 747,95 лв.
Общата продължителност на проекта е 11 месеца.
Проектът стартира на 1 ноември 2018 г. Той включва няколко основни дейности, сред които създаване на социално предприятие в рамките на "БГ АСИСТ" ООД, психологическо подпомагане на незрящите хора, които търсят и биха започнали работа, обучение по Ключова компетентност 4 - "Дигитална компетентност", съгласно Европейската квалификационна рамка, разкриване на 6 нови работни места за представителите на целевата група, създаване на УЕБ базирана електронна платформа, чрез която социалното предприятие да направи услугите си по-достъпни.
През първия проектен месец бяха извършени промени в дружествения договор, които създадоха гаранции за бъдещото реинвестиране на 100 % от печалбата на фирмата в дейността на социалното предприятие. Създаден бе и екип на социалното предприятие, който включва социален предприемач, специалист "Социални дейности" в социално предприятие и преподавател "Информационни технологии". Две от трите лица от екипа на социалното предприятие са хора със зрителни увреждания - представители на целевата група по проекта. През петия проектен месец бе извършена промяна в екипа, като на длъжност "социален предприемач" бе назначена жена със зрително увреждане. Към настоящия момент 100% от екипа на социалното предприятие са хора със зрителни увреждания.
След обособяването на социалното предприятие бяха подбрани четири зрително затруднени лица, търсещи работа и готови да започнат работа, които да се включат в дейностите по проекта. С помощта на кариерния консултант те имаха възможността да подобрят уменията си за себепредставяне на пазара на труда, както и да се възползват от напълно безплатните услуги по психологическо подпомагане в процеса на търсене и започване на работа, и адаптиране към работния процес.
Петима представители на целевата група успешно преминаха обучение по Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", проведено от преподавателя по информационни технологии. Месец по-късно четири лица със зрителни увреждания бяха назначени на трудови договори за срок от осем месеца в Социално предприятие "БГ АСИСТ" ООД и започнаха работа. "БГ АСИСТ" ООД се ангажира да запази работните места на поне 50 % от назначените по проекта, които са представители на целевата група.
В периода декември 2018 - март 2019 започна работа по разработването и внедряването на УЕБ базирана информационна система, която да е с 100% достъпно съдържание за ползвателите на екранни четци и увеличители. Системата има три основни модула - публично достъпна УЕБ страница, чрез която предприятието да разпространява стоките и услугите си; администраторски панел, предназначен за администриране на поръчките и потребителите; както и панел за комуникация между служителите на предприятието - много важно звено в дейността на БГ АСИСТ, предвид факта, че част от персонала на фирмата работи дистанционно.
"БГ АСИСТ" ООД е изпълнила основните дейности по проекта и изразява своята увереност по отношение на успешното изпълнение и на останалите дейности, както и за постигането на заложените цели и резултати.
"БГ АСИСТ" ООД вярва, че благодарение на финансирането по проекта, както и на усилията на екипа на социалното предприятие, от стоките и услугите на фирмата ще могат да се ползват все повече лица с увреждания в България.

Екипът на "БГ АСИСТ" ООДНазад

Всички статии на Брой 05, 2019

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
10 любопитни факта за живота на Светите братя Кирил и Методий
Хождение по буквите
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Плевен
Силистра
Монтана
КОНЦЕРТИ
Изкуството няма граници или как незрящите хора от Балканите свирят и пеят заедно
ОБЩЕСТВО
Плацебо живот
ПРОЕКТИ
Социално предприятие с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и с подкрепата на Европейския социален фонд
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
ТЕХНОЛОГИИ
Storytel - мобилно приложение с десетки аудио книги на български
Архив на изданието
1 2 3