Брой 05, 2019

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Радетели на брайловата грамотност

Тази година традиционният конкурс, в който незрящи от София премериха сили в уменията си да се справят с бързо и правилно четене, и вярно писане на брайл, се проведе на 11 април.
Негов организатор и спонсор бе отново Регионалната организация на Съюза на слепите с председател Асен Алтънов, а любезен домакин - Центърът за социална рехабилитация и интеграция, който предостави помещенията си и консумативите за провеждането на съревнованието.
Участниците бяха общо 9, 4 от които ученици от училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл".
Журито, което с всяка изминала година и всеки проведен конкурс набира професионализъм, бе с председател Петър Стайков и членове: Румяна Димитрова - преподавател по брайлова и компютърна грамотност в ЦСРИ, Савка Кацарска - преподавател по английски език в УДНЗ "Луи Брайл" и Марина Петкова - журналист и редактор в списание "Зари".
Поради почти равния брой участници от настоящите и бивши ученици, журито реши да раздели тези две възрастови групи, при оценяването на резултатите от конкурса в частта му на български език.
Вече от няколко години съревнованието по брайл включва и модул за брайлова грамотност на английски език, което се явява още по-сериозно предизвикателство пред смелчаците, решили да проверят уменията и познанията си. Тук нямаше разделение на групи от учащи се и завършили, а всички участваха наравно.
От всичките 9 брайлисти петима се престрашиха да премерят сили в конкурсната част с английски език, двама от които ученици от училището.
Ето какво показаха тазгодишните резултати:
В прочитането и написването на български текстове в групата на завършилите училище първенците бяха двама, тъй като показаха много близки резултати. Това бяха Хари Хараламбов и Ваня Димитрова. А, поради по-сериозната дистанция след тях, третото място спечели Стоян Господинов.
От групата на учeщите се първото място безусловно си заслужи Илкай Осман, за която това е вече втора победа в този конкурс.
Второто място завоюва Станимира Пейчева, а третото си поделиха Златина Рулева и Александър Гиев. Поради огромното количество допуснати от тях грешки при писането, техните награди бяха по-скоро поощрителни, с най-искрени пожелания за повече внимание и по-голяма прецизност в бъдеще.
Класирането в по-трудната част на конкурса - брайловата грамотност на английски език - се оформи по следния начин:
Първото място завоюва отново Илкай, следвана от Ваня Димитрова и Станимира Пейчева.
Не само желанието на незрящите да изучават брайл и да участват в подобни конкурси, но и самата реалност доказва, че пред нас не стои въпросът брайл или аудио, или брайл или дигитални технологии, защото животът ежедневно ни убеждава, че всички те живеят и се развиват заедно, и всяка система на възприемане и предаване на информация има своето особено място, и своята важна роля в живота на слепия човек. Така че, смея да твърдя, че сега не стои въпросът "или-или", а безспорно се доказва голямото И, тоест нови технологии - да, но И брайл паралелно.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2019

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
10 любопитни факта за живота на Светите братя Кирил и Методий
Хождение по буквите
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Плевен
Силистра
Монтана
КОНЦЕРТИ
Изкуството няма граници или как незрящите хора от Балканите свирят и пеят заедно
ОБЩЕСТВО
Плацебо живот
ПРОЕКТИ
Социално предприятие с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и с подкрепата на Европейския социален фонд
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
ТЕХНОЛОГИИ
Storytel - мобилно приложение с десетки аудио книги на български
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6