Брой 06, 2019

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Велики Преслав


Незрящи от три общини дебатираха как ще се прилагат законодателните промени

Териториалната организация на хората с увредено зрение от Велики Преслав покани специалисти за разясняване на новите моменти в Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Наредбата за медицинска експертиза. Това стана в рамките на проведеното годишно отчетно събрание, на което присъства мнозинството от членовете на местната структура. От тази консултация се възползваха и жители на съседните общини Върбица и Смядово, които също членуват в тази териториална организация на слепите.
За участие в годишното събрание бяха поканени председателят на Регионалния контролен съвет в Шумен Николай Йорданов, региoналният сътрудник Дочка Стоянова, специалистът по социални политики Мария Бонева от Община Велики Преслав и Таня Стоянова от Дирекцията за социално подпомагане.
Пред всички присъстващи преславският председател Владимир Миленов и сътрудникът Радка Герова зададоха поредица въпроси за измененията в законодателството и отчетоха дейността на организацията за изминалите 12 месеца. Те представиха и новата програма за работа през 2019 г.
Сред задачите с обществено значение на първо място отново са заложени акциите за почистване на беседката и тревните площи край храма "Св. Св. Кирил и Методий" до старините и поддръжка на крайпътни чешми и отбивки за отдих. Събиране на помощи за най-бедните членове на организацията и предоставяне на продукти от първа необходимост също са задачи от първостепенно значение за Преславската организация на слепите.

Росица СТАЙКОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2019

XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Четвърто заседание
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му в периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
ПОЕЗИЯ
IN MEMORIAM
СПОРТ
Алтъниада 2019
Архив на изданието
1 2 3 4 5