Брой 07-08, 2019

Тема: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД


1. Хотел "Дружба"

гр. Банкя 1320, ул. "Ал. Стамболийски" № 19
тел.: 02/812-90-10 - рецепция
тел.: 0878-939-150 - управител
факс: 02/812-90-11
e-mail: druzhba@bgholiday.com

2. Хотел "Дружба 2"

гр. Банкя 1320, ул. "Кирил и Методий" № 11
тел.: 02/99-77-308; 0877-112-578 - рецепция
тел.: 0878-939-150 - управител
e-mail: druzhba@bgholiday.com

3. Хотел "Калина"

к. к. Боровец 2010
тел.: 0750/3-24-39; 0878-577-386 - рецепция
тел.: 0878-577-370 - управител
факс: 0750/3-23-17
e-mail:kal ina@bgholiday.com

4. Балнеохотел "Констанция"

к. к. вили Костенец 2041
тел.: 07144/51-69; 0879-604-685 - рецепция
тел.: 0878-577-362 - управител
Факс 07144/62-49
e-mail: konstantsia@bgholiday.com

5. Балнеохотел "Велинград"

гр. Велинград 4600
ул. "Й. С. Бах" № 6
тел.: 0359/5-55-28; 0878-577-073 - рецепция
тел.: 0878-577-074 - управител
факс: 0359/5-50-46
e-mail: velinKrad@bgholidaY.com

6. Балнеохотел "Стряма"

гр. Баня 4360
ул. "Св. Никола" № 1
тел.: 03132/22-93; 0878-577-325 - рецепция
тел.: 0878-577-342 - управител
факс:03132/22-46
e-mail: stryama@bgholiday.com

7. Балнеохотел "Гергана"

гр. Хисаря 4180
бул. "Иван Вазов" № 66
тел.: 0337/6-24-67 ; 0878-577-284 - рецепция
факс: 0337/6-25-67
e-mail: gergana@bgholiday.com

8. Балнеохотел "Роза"

гр. Стрелча 4530
ул. "Д. Благоев” № 47
тел.: 03532/23-01; 0878-577-034 - рецепция
тел.: 0878-939-142 - управител
факс: 03532/21-67
e-mail: roza@bgholiday.com

9. Хотел "Диана"

общ. Куклен, лесопарк "Родопи", местност Копривките
тел.: 03109/22-29; 0878-577-018 - рецепция
тел.: 0878-577-016 - управител
e-mail: diana@bgholiday.com

10. Балнеохотел "Свети Мина"

гр. Бургас 8124, Бургаски минерални бани

11. Почивна станция "Свети Мина 2"

гр. Бургас 8124, Бургаски минерални бани, ул. "11-та"
тел.: 056/55-22-40; 0878-577-463 - рецепция
старши администратор, факс: 056/55-22-40
e-mail: svetimina@bgholiday.com

12. Почивна станция "Жива вода"

гр. Сливен 8800, Сливенски минерални бани
тел.: 04511/28-09; 0878-104-394 - рецепция,
старши администратор е-mail: zhivavoda@bgholiday.com

13. Балнеохотел "Тинтява"

гр. Вършец 3540
ул. "В. Левски" № 16
тел.: 09527/2274; 0878-106-971 - рецепция
тел.: 0879-005-497 - управител, факс: 09527/40-59
e-mail: tintvava@bgholidav.com

14. Хотел "Тинтява 2"

гр. Вършец 3540
ул. "Д-р Дамян Иванов" № 3
тел.: 09527/20-74; 0878-106-972 - рецепция
тел.: 0878-422-545 - управител
e-mail: tintyava@bgholiday.com

15. Хотел "Здравец"

гр. Тетевен 5700
ул. "Петрахиля" № 29
тел.: 0678/5-22-01; 0878-886-125 - рецепция
тел.: 0678/522-02; 0879-005-459 - управител
факс 0678/5-55-51
e-mail: zdi-avets@bgholiday.com

16. Балнеохотел "Люляци"

гр. Габрово 5300, к. к. Люляци, ул. "Брянска" № 54
тел,: 066/80-14-45; 0878-577-602 - рецепция
тел.: 066/80-34-29; 0878-104-379 - директор
факс: 066/80-34-29
e-mail: lyulYatsi@bgholiday.com

17. Балнеохотел "Павел баня"

гр. Павел баня 6155
бул. "Освобождение" № 1
тел.: 0878-939-110 - рецепция
тел.: 0878-939-230 - резервации
тел.: 0878-104-416 - управител
факс: 0431/6-47-77; 0431/6-47-24
e-mail: pavelbanya@bgholiday.com
e-mail: propb rezervacia@abv.bg

18. Хотел "Божур"

с. Минерални бани, обл. Хасково 6343
ул. "Васил Левски" № 20
тел.: 0878-115-568; 0878-939-130
03722/24-31 - рецепция
тел.: 0878-939-107 - управител
факс: 03700/22-01
e-mail: bozhur@bgholiday.com

19. Хотел "Загоре"

Старозагорски минерални бани 6062
тел.: 04111/23-19
0878-939-504 - рецепция
тел.: 0878-104-393 - управител
факс: 04111/24-31
e-mail: zagore@bgholiday.com

Списък на осъществяващите балнеолечение и/или рехабилитационни услуги обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Министерството на здравеопазването, и специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения:

1. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД (с филиали)
Собственост: държавна.

1.1. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Сандански
Собственост: държавна.

1.2. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Поморие
Собственост: държавна.

1.3. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Овча могила
Собственост: държавна.

1.4. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Кюстендил
Собственост: държавна.

1.5. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал „Св. Мина“, гр. Вършец
Собственост: държавна.

1.6. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Велинград
Собственост: държавна.

1.7. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Нареченски бани
Собственост: държавна.

1.8. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Баня, Карловско
Собственост: държавна.

1.9. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Хисар
Собственост: държавна.

1.10. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, филиал Баните
Собственост: държавна.

1.11. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Банкя
Собственост: държавна.

1.12. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход
Собственост: държавна.

1.13. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня
Собственост: държавна.

2. "Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" ЕООД, с. Марикостипово, обл. Благоевград
Собственост: държавна.

3. "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД, гр. Бургас
Собственост: държавна.

4. "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик
Собственост: държавна.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания - хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ по чл. 72, т. 4 (балнеолечение и/или рехабилитационни услуги), която се предоставя веднъж годишно, при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година (равностойно на 278,40 лв.), но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи.

Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи.

Необходими документи за прием:

Медицинско направление (бланка на МЗ №119 – в два екземпляра), издадено от лекуващия лекар или специалист - срок на валидност до 30 календарни дни преди датата на постъпване;

Пълна медицинска документация: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. (при необходимост);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

Документ, удостоверяващ извършена резервация в съответния филиал на „СБР-НК“ ЕАД.

Лицата с увреждания подават, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване, в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес заявление-декларация, заедно с описаните по-горе документи.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2019

IN MEMORIAM
Поклон пред учителя и поета!!!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2019 г.
Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Кърджали
Плевен
Добрич
Велико Търново
Бургас
ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ
Датата, на която сте родени, влияе върху любовния Ви живот
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
РАЗКАЗИ ЗА МОРЕТО
Нашето море
Моите спомени за незабравимо лято
Преоткриване
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Първи турнир по шоудаун за Купата на София
Международен турнир по голбал Етрополе, 20-23 юни 2019 г.
ТЕХНОЛОГИИ
Що е това PDF файл
Ще стартира ли старият ви компютър под WINDOWS 10?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6