Брой 07-08, 2019

Тема: ТЕХНОЛОГИИ

Що е това PDF файл


В последните години все повече и по-често ни се налага да работим с PDF файлове. Срещаме затруднения да оперираме с такъв вид документи, особено ако искаме да коригираме съдържанието, формата и други елементи в тях. Съществуват достатъчно инструменти, с които можем свободно да извършваме желаните действия с този вид файлове. Тук ще се опитаме да Ви запознаем с някои от наличните продукти (преди всичко с безплатните приложения). Но преди всичко да започнем с

МАЛКО ИСТОРИЯ

Adobe Inc. наричана по-рано Adobe Systems Incorporated, на български произнасяно като Адоб или Адоуби, е американска софтуерна компания, разработваща софтуер за създаване на мултимедия и Интернет приложения. Сред най-големите постижения на компанията са създаването на PostScript – езика за описване на страници и програмите Adobe Illustrator и Adobe Photoshop за графична обработка, с които участват в зараждането на електронното издаване.
Adobe е основана през 1982 г. от Чарлз Гешке и Джон Уорнок, след като напускат Xerox PARC, за да създадат PostScript. Apple го лицензира за употреба в своите LaserWriter принтери. Кръстена е на името на рекичка, която тече зад дома на Уорнок.
След това компанията създава цифрови шрифтове, използвайки своя частен формат Type1, базиран на PostScript езика. В това време Apple създава свой конкурентен формат - TrueType, за който Microsoft купува лиценз. Намесата на последните налага TrueType като доминиращ формат, а Type1 продължава да се използва предимно от професионалисти в областта на издателската дейност и графичната обработка. През 1996 г. Microsoft и Adobe публикуват шрифтовия формат OpenType като наследник на конкурентните формати и увеличаващ съвместимостта между софтуерните продукти, работещи с шрифтове.
През 80-те Adobe започва работа по Illustrator – програма за обработка на векторни изображения, а по-късно и Photoshop – за обработка на растерни изображения. И двата продукта стават водещи в областта на графичната обработка и остават такива и до днес.
През 2005 г. Adobe закупуват Macromedia, с което засилват позициите си в областта на уеб-разработката. Основните им придобивки са ColdFusion и Flash технологиите.
Adobe създаде и една революционна технология за обработка на документи PDF - Portable Document Format, преносим формат за документи. Този удобен файлов формат се появява в началото на 90-те години, за да позволи на членовете на разработващия екип да споделят документи в процеса на работа.
Той се използва за представяне на документи по един и същ начин, независимо от хардуера, операционната система или приложния софтуер.
Всеки PDF файл съдържа пълно описание на фиксирания двумерен документ (с вградени тримерни елементи при Acrobat 3D), в което влизат текст, шрифтове, изображения, двумерни векторни и растерни графики, от които са съставени документите.
Първоначално частна собственост на Adobe, PDF официално е предоставен като отворен стандарт на 1 юли 2008 г. и публикуван от Международната организация по стандартизация под номер ISO 32000 - 1:2008.
Форматът PDF комбинира следните три технологии:
• Подмножество от програмния език за описание на страници PostScript, с което се генерират изгледът и графиките.
• Система за вграждане/замяна на шрифтове, която позволява използваните шрифтове да се комплектуват с документите.
• Система за структурирано съхранение на всички елементи в един-единствен файл, с приложение на техники за компресия на данните, където е необходимо.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ С PDF ФАЙЛОВЕ?

Повечето хора просто печатат или преглеждат PDF файлове, но те са с доста по-големи възможности, отколкото си мислите. Днес PDF файловете могат да съдържат формуляри, които могат да се попълват. Това Ви позволява да попълните изцяло набрана данъчна декларация, формуляр за застрахователно вземане, регистрация на избирателя или друга форма с полета за имена, адреси, суми и т.н., дори когато нямате пишеща машина или текстообработваща машина. PDF файловете имат редица други функции, като например възможността да се сумира колона от числа в таблица. Те дори могат да съдържат анимирано или аудио съдържание.

БЕЗПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С PDF ФАЙЛОВЕ

Ще Ви запознаем с някои безплатни инструменти за създаване, редактиране, управление и други операции с PDF файлове.
Acrobat е професионалният софтуер за управление и редактиране на PDF, който се продава от Adobe за доста висока цена. Но форматът PDF е с отворен код, така че се появиха множество продукти, предлагащи подобни възможности. Ето някои от най-добрите PDF инструменти, повечето от които са безплатни.
Not Another PDF Scanner 2 (NAPS2) е предназначен да замени сканиращия софтуер, който се доставя в комплект с многофункционални принтери и други скенерни устройства. Модулът за оптично разпознаване на символи (OCR) преобразува изображенията в букви и цифри в ASCII текст.
ByteScout PDF MULTITOOL е безплатна програма за некомерсиална употреба. PDF Multi-Tool извлича изображения, видео и аудио съдържание от PDF файлове и съхранява всеки пакет от извлеченото съдържание в подходящ файлов формат (напр. JPG, mp4 и др.) Можете да експортирате таблици от данни от PDF към CSV файлове или да импортирате таблични данни директно в електронна таблица на Excel. Разделянето на PDF файл на няколко части или сливането на няколко файла в един PDF, както и много други удобни функции, са налични в този продукт.
Друг подобен продукт, който се използва широко, е PDFill Free PDF Tools. Можете да го използвате за сливане, разделяне, пренареждане, изтриване, шифроване, декриптиране, завъртане, изрязване и преформатиране на PDF страници; добавяне на информация, заглавия, долен колонтитул, за конвертиране на изображения в PDF, PDF към изображения или PostScript към PDF; изтриване, изравняване и списък на полета за формуляри, и др. PDFill не добавя водни знаци и е безплатна за лична или търговска употреба.

ОЩЕ PDF ИНСТРУМЕНТИ

Foxit Reader е дългогодишен фаворит за четене на PDF файлове. Той може също да запази вашата PDF колекция в облака - вградена е интеграцията на Microsoft OneDrive и Google Disc. Подобно на NAPS2, Foxit Reader може да сканира документи от Вашия скенер в PDF файлове. Можете да анотирате PDF файлове с Foxit Reader. Той дори чете PDF текст на глас - благодат за хората с увредено зрение.
Free PDF Redactor е безплатно онлайн решение. След като Вашият PDF документ бъде качен, можете да задраскате частите от текста, които искате да премахнете. Когато приключите, запазете и изтеглете променения PDF документ с премахнат текст и скрити метаданни. Веднъж изтеглен, временният файл ще бъде премахнат от сървъра, без да има следа.
Libre Office Writer е великолепен инструмент за отваряне на PDF файлове, така че те да могат да се редактират в текстов редактор. Той може също така да експортира всеки документ в PDF формат. Това е част от безплатния пакет Libre Office, който прави почти всичко от Microsoft Office, но безплатно.
Знаете ли, че Google Disk може да конвертира PDF файлове в текст, който може да се редактира? Да, тази възможност за OCR е вградена в Drive. От устройството си кликнете с десния бутон на мишката върху желания файл (той може да бъде PDF или JPG), след което кликнете върху "Open with > Google Docs.". Файлът ще бъде преобразуван в Google Doc, който може да се редактира. Има, обаче, някои ограничения. Обикновено се запазват почернен, курсив, размер на шрифта, тип шрифт и прекъсвания на редовете, но списъците, таблиците, колоните, бележките под линия вероятно няма да оцелеят. Също така файлове, по-големи от 2 MB, не могат да бъдат конвертирани.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2019

IN MEMORIAM
Поклон пред учителя и поета!!!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2019 г.
Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Кърджали
Плевен
Добрич
Велико Търново
Бургас
ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ
Датата, на която сте родени, влияе върху любовния Ви живот
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
РАЗКАЗИ ЗА МОРЕТО
Нашето море
Моите спомени за незабравимо лято
Преоткриване
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Първи турнир по шоудаун за Купата на София
Международен турнир по голбал Етрополе, 20-23 юни 2019 г.
ТЕХНОЛОГИИ
Що е това PDF файл
Ще стартира ли старият ви компютър под WINDOWS 10?
Архив на изданието
1 2 3 4 5