Брой 10, 2007

Тема: СЪОБЩЕНИЯ

Ново в Съюзната фонобиблиотека

По решение на Управителния съвет на ССБ, за да се облекчи учебната програма по литература в специализираните училища, както и децата в интегрирано обучение, се създаде "Библиотека за ученика". За тази цел, имайки предвид учебната програма от 1 до 12 клас и по изпратени списъци от учителите по литература, в студиото за звукозапис започна изработването на необходимите книги. На този етап имаме готовност да предоставим на учениците една част от  посочената литература. Ще Ви информираме своевременно и за останалите заглавия, които предстои да издадем.  Смятаме, че това ще бъде полезно и за децата с интегрирано обучение. Всеки избран диск с желаните заглавия учениците могат да поръчат в Студиото за звукозапис - град София на цена - 1.50 лв. за диск или да намерят в базовите фонобиблиотеки.
 
За информация и контакти се обръщайте на
тел 02/8127044, Централна фонобиблиотека,
Красимира Томова

Адрес: СОФИЯ -1309, ул. Найчо Цанов 172
Съюз на слепите в България

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5