Брой 09, 2019

Тема: ПРОЕКТИ

Проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel"


Фондация "Хоризонти" ще издаде на брайлов шрифт ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с програмата Microsoft Excel, по проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel", който се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания.

В края на месец август 2019 г. стартира изпълнението на проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel". Проектът ще се реализира с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания, в размер на 3973,80 лв. Общата стойност на проекта е 4196,24 лв.

Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца.

Основната цел на проекта е:
Повишаване на знанията и дигиталните умения на незрящи лица, чрез достъпна работа с данни в електронни таблици.

Специфичните цели на проекта са:
- Популяризиране на брайлов шрифт и в електронен формат на възможностите на екранните четци за работа с електронни таблици;
- Повишаване на базовите знания и умения на незрящи потребители за работа с програмата за електронни таблици Microsoft Excel.

Проектът е насочен към целевата група незрящи и слабовиждащи хора, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.

Броят на незрящите хора, ползващи самостоятелно компютър, през последните години значително се увеличи.
Нарасна и броят на незрящите потребители, ползващи офис приложения в работата или в ежедневието си.
Едно от най-широко разпространените приложения за офис работа с електронни таблици е Microsoft Excel. Чрез него потребителят може да въвежда, обработва данни, да извлича обобщени отчети, като извършва сортиране, филтриране и други операции.
Поради голямото значение на електронните таблици за работата в офис и в ежедневието, екранните четци имат поддръжка за Microsoft Excel.
Фондация "Хоризонти", от създаването си до момента, работи за повишаване на дигиталните умения на хората със зрителни увреждания, с цел по-добра професионална реализация, което обяснимо доведе до решението да бъде разработено и отпечатано на брайл ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания, с програмата за електронни таблици Microsoft Excel.
Незрящият потребител може ефективно да работи с електронни таблици в настолното приложение Microsoft Excel, като ползва екранните четци за Windows - JAWS for Windows и NVDA. Това са най-разпространените екранни четци, ползвани от незрящите хора по света. В последните години започна интензивното развитие и на вграденият екранен четец Разказвач (Narrator) на операционната система Windows. Но, за съжаление, различните екранни четци по различен начин и в различна степен осъществяват достъпност до офис-приложенията.
В ръководството ще се съдържа информация за ползване на Microsoft Excel с екранните четци и, доколкото обемът позволява, спецификите за отделните екранни четци. Ръководството ще включва информация за усвояване на базови умения за работа с електронни таблици, процедури за изпълнение на често изпълнявани задачи, клавишни комбинации на приложението, специфични клавишни комбинации на екранните четци, настройките за достъпност.
Предвижда се изданието да достигне до повече от 2000 незрящи - хора с различна степен на загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.
Изданието ще бъде разпространено както на брайл, така и в електронен формат. Брайловото издание ще бъде разпространявано чрез библиотеките към организациите и училищата за незрящи. Електронния текст на изданието ще бъде достъпен на сайта на фондация "Хоризонти".
Чрез изпълнението на настоящия проект ще бъде осигурена възможност за повишена професионална квалификация и реализация на хора със зрителни увреждания, тъй като те ще се запознаят и ще могат да ползват широкия кръг от функционалности, които предлага програмата Microsoft Excel.

Екип на фондация "Хоризонти"Назад

Всички статии на Брой 09, 2019

IN MEMORIAM
Отиват си приятелите!!!
БАЛКАНИ
Българо-македонска вечер
ГЛОБУС
Незрящият мечтател, изобретил "Управление на пътуването"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Бургас
Видин
Кърджали
Добрич
ОБЩЕСТВО
Защо пак отивам на избори?
Софийският ЦСРИ "Светлина" даде старт на новата учебна година
ПОКАНА
ФСХЗУ
ПРОЕКТИ
"БГ АСИСТ" ООД приключва изпълнението на проект "Създаване на социално предприятие за специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания"
Проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel"
ПЪТЕПИС
По вълните на тихия бял Дунав
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавно първенство по стрелба с лък
ТЕХНОЛОГИИ
Всичко, което GOOGLE знае за Вас
Познавате ли двата най-големи врага на вашия компютър?
Архив на изданието
1 2