Брой 09, 2019

Тема: ПОКАНА

ФСХЗУ


Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Федерацията, свиква Общо събрание на 29.11.2019 г., от 14.00 часа, в хотел "Поп Харитон" - Дряновски манастир, гр. Дряново, при следния дневен ред:

1. Отчет на ръководните органи на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
1.1. Отчет на УС.
1.1.1. Съдържателен отчет за 2018-2019 г.
1.1.2. Финансов отчет за 2019 г.
1.1.3. Финансов отчет за 2018 г.
1.1.4. Финансов отчет за 2017 г.
1.2. Отчет на КС за 2018-2019 г.
2. Промени в устава на Федерацията.
3. Освобождаване на ръководните органи на Федерацията.
4. Избор на ръководни органи на Федерацията.
5. Приемане на бюджет на Федерацията за 2020 г.
6. Приемане на спортен календар за 2020 г.
6.1. Приемане на държавен спортен календар за 2020 г.
6.2. Приемане на международен спортен календар за 2020 г.
7. Приемане на 4-годишна програма за развитие на специализираните и адаптираните спортове за хора с нарушено зрение в България.
8. Информация по въпроси от текущ характер.

София, 03.09.2019Назад

Всички статии на Брой 09, 2019

IN MEMORIAM
Отиват си приятелите!!!
БАЛКАНИ
Българо-македонска вечер
ГЛОБУС
Незрящият мечтател, изобретил "Управление на пътуването"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Бургас
Видин
Кърджали
Добрич
ОБЩЕСТВО
Защо пак отивам на избори?
Софийският ЦСРИ "Светлина" даде старт на новата учебна година
ПОКАНА
ФСХЗУ
ПРОЕКТИ
"БГ АСИСТ" ООД приключва изпълнението на проект "Създаване на социално предприятие за специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания"
Проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel"
ПЪТЕПИС
По вълните на тихия бял Дунав
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавно първенство по стрелба с лък
ТЕХНОЛОГИИ
Всичко, което GOOGLE знае за Вас
Познавате ли двата най-големи врага на вашия компютър?
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022