Брой 10, 2019

Тема: ПРАЗНИЧНО

Честит празник на Будителите!


На Първи ноември честваме делото на нашите свети Будители - българските просветители, книжовници, революционери - икони на непогиващия национален дух, на стремежа към просвета и книжовност.
"В началото бе словото..."
Думите, макар и безплътни, оставят следи. Преобразяват света - не този вън, а онзи вътре в човека. Създават пътеки през трудно проходимото, защото пазят надеждата, че все още е възможен смисъл на живота извън материалното. Думите побеждават времето - надмогват бездействието, глупостта и недоверието, надживяват силните на деня, империите, суетата. Словото е мъдростта на любовта, то идва, за да вдъхновява за живот. Българските мъдреци на словото са сред първите, наречени от народа ни Будители.
После идва решимостта и действието. Волята да презреш смъртта, заради пребъдването на своя народ. Онези, които дръзнаха да се опълчат на жестоки империи, свещениците, борците за свобода - те събудиха не само познанието, събудиха достойнството на българите. Тези хора също са будители.
Накрая, сред будителите слагаме държавниците, дарителите, спомоществувателите, поддържали пламъка на народната свяст, която хората на словото, кръста и револвера запалиха.
Невъзможно е да се споменат всички будители от нашата дълголетна история. Сред най-тачените са Свети Иван Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Петър Парчевич, Петър Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Никола Бацаров, Иван Вазов, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола Бобев, Иван Богоров, братята Евлоги и Христо Георгиеви, Нешо Бончев и много други.
Има такива българи. Наричаме ги Будители. И още - Съзидатели, Творци, Търсачи, Борци.
Нашите Будители са онези, които създадоха духовно България, събираха я, изправяха и я вдъхновяваха. Те сътвориха особената субстанция, наречена Родина. Те са сред Избраните, на които е отредено да бъдат слушани и следвани – книжовниците, учителите, първопроходците на всяко дело, на всяка наука, на всяка борба. Те са онези, които трябваше да създават, пренасят и съхраняват пламъка на духовното - схоларите, хронистите, преписвачите, подвързвачите, библиотекарите, хранителите на традиции; строителите, майсторите; златарите, иконописците, художниците; певците, композиторите, лицедеите, артистите; обикалящите всичките български краища с една-две книги, които да преписват и предават от човек на човек. Но не всичките сред тях са Будители, а само онези, които, като живееха и творяха, го правеха с мисъл саможертвена, но и радостна, мисъл вдъхновителна за народа си.
Сред Будителите нареждаме и свещениците, които еднакво се бяха посветили и на небесното, и на родината. Те страдаха и умираха заради Бога, но и заради народа си. И не деляха по фарисейски едното от другото.
Особено ни е нужно да си спомним днес и едни други Будители, посочени свише като народна жертва. Те са посветилите се на Свободата и загинали за нея, те са идеолозите на нашата борба срещу поробителите, те са буйните глави, младите непокорни синове, хората с пламък, готови премного да опарят и отрекат себе си. Те са бунтовниците, революционерите, апостолите и всички, които не се поколебаха да тръгнат с призив и меч срещу тиранията. Не без ум, а напротив - дълго и обмислено вървяха към своята мъченическа смърт. Те са избрани да бъдат нашата тръпнеща съвест.
И, като празнуваме този особен ден - Първи ноември, като окичваме портретите на Будителите и произнасяме техните имена, нека се замислим – какви сме ние спрямо тях, какви са те за нас, дали наистина пазим или прахосваме сътвореното от тях. Дали от глупост, сребролюбие или тщеславие, с лека ръка не предаваме нашите Будители. Дали не проиграваме в модерния си живот завещаното, като едни безпаметни, горделиви, непрокопсани синове и дъщери. Народната пробуда и воля за знание, воля за общонародно творящо дело е велика сила, способна да прекрои света. Будители се раждат и днес, само трябва да ги забележим и да ги следваме.
Първи ноември е ден, в който си струва да осъзнаем, че Будителите са за това - за да оцелее България и да върви напред, следвайки Пътя на Истината, Доброто и Красотата.
Честит празник на всички, които "любят, тачат и милеят всичко българско и родно"!
Честит празник на всички търсещи личности с буден и критичен поглед към случващото се, подбуждащи другите към любознателност, откривателство, смелост и почит към историята на народа си!
Честит празник на всички наши учители, приели с отговорност мисията да направят богати умовете на децата и чисти техните сърца!
Бъдете достойни наследници на завещаната ни българска традиция и духовност, градете със самочувствие бъдещето на България!

Ира АНТОНОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2019

БАЛКАНИ
Нека приказката продължи!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Момчилград
Монтана
Добрич
Благоевград
Русе
ИСТОРИЯ
Ньойският договор
ЛИТЕРАТУРА
Златна есен
Mисли от велики личности за есента
ЛЮБИМИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ НОЕМВРИ
Свети Мина
Свети Климент Охридски
ОБЩЕСТВО
Духът е воля!?
ОЧЕРК
Кирил Костов - ярка творческа личност, оставил ни богато музикално наследство
Превъплъщенията на доайена
ПАЛЕЧКО
Ах, колко е хубаво…
ПРАЗНИЧНО
Честит празник на Будителите!
ПРИЗНАНИЕ
Заслужена награда
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
Архив на изданието
1 2 3