Брой 10, 2019

Тема: ОЧЕРК

Кирил Костов - ярка творческа личност, оставил ни богато музикално наследство


Популяризирането на живота и съхраняването на богатото музикално творчество на талантливия незрящ флейтист Кирил Костов бе една от основните цели на проект "Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена" на Националното читалище на слепите, изпълнен с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" - 2019 г. Идеята за настоящия проект се зароди преди няколко години, когато читалището реализира друг такъв проект, по който бяха събрани, цифровизирани, размножени и съхранени на цифров носител най-добрите изпълнения на хора към Съюза на слепите в България "Акад. Петко Стайнов".

Инициативата за създаването на тези два проекта бе на г-н Рангел Попов, с подкрепата на председателя на Националното читалище на слепите, г-н Спас Карафезов. Към висококвалифицирания екип за реализирането на настоящия проект бяха привлечени: експертът по предпечатна подготовка, оформление и адаптиране на брайлов шрифт Иван Доброволов, експертът по обработка и цифровизиране на звукозаписи Светослав Калвин и др. В изпълнение на проекта бяха събрани, цифровизирани, размножени и съхранени на цифров носител 94 от неповторимите изпълнения на незрящия флейтист, разпределени в 8 компакт-диска. Като са изработени, отпечатани и размножени 25 комплекта от тях. В рамките на проекта бяха съставени и отпечатани брошура за живота и творчеството на флейтиста, и каталог с всички достигнали до нас негови изпълнения. Тези информационни материали са преведени и отпечатани и на английски език, за да бъдат достъпни за всички англоговорящи. Което прави творчеството на флейтиста достъпно до по-широка европейска публика. Брошурата и каталогът бяха отпечатани и на брайлов шрифт, в два варианта - на български и на английски език. По този начин проектът привлича и всички заинтересовани незрящи лица и институции, от страната и чужбина.
***
В спомените на своите съвременници Кирил Костов е ярка и неповторима със своята оригиналност личност.
Флейтистът Кирил Василев Костов е роден на 20 декември 1924 г. в село Погледец, Софийско, днес квартал Требич в София. Завършил е Института за слепи деца в София. Първите му уроци по флейта са при доц. Янко Янков. На 9 години за първи път свири пред публика - с Царския симфоничен оркестър, под диригентството на знаменития Саша Попов.
Голямата си самостоятелна крачка Кирил Костов прави в Средния отдел на Българската държавна консерватория - взема две учебни години за една, като завършва предсрочно с отличие! Едва 17-годишен, през 1941 г. е приет във Висшия курс на Музикалната академия. Там има щастието да попадне в класа на проф. Никола Стефанов - първият български академичен преподавател по дървени духови инструменти, специализирал в Лайпциг. Днес Националният конкурс за духови инструменти носи неговото име.
Незрящият музикант Кирил Костов е рядък, уникален изпълнител в историята на соловото инструментално изкуство. Притежаващ феноменална памет, той е наизустявал нотните партитури на стотици творби! Изнася концерти в цяла България. Записва внушителен брой пиеси за флейта и пиано, както и концертите за флейта на Моцарт, в съпровод на оркестъра на Българското национално радио. Дълги години е щатен солист, помощник концертмайстор в Радио София. Активната му музикална дейност е в периода 1947-1981 г.
Днес над 100 негови изпълнения се съхраняват в Златния фонд на Българското национално радио. Деветдесет и четири от тях се съдържат в албума, озаглавен "Кирил Костов - Вълшебникът с флейтата", издаден по проект "Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена" на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", с любезното съдействие на Музикална редакция на БНР. В осем диска са подбрани най-запазените в техническо отношение музикални пиеси: повече от осем часа брилянтни изпълнения на 94 произведения от световни и български композитори!
Репертоарът на Кирил Костов наброява стотици композиции на десетки автори, повечето преписани от него на Брайл. Преобладават немски, италиански, френски и руски печатни издания и преписи, с които той се е снабдявал трудно. Някои пиеси за цигулка, за пиано или за обой той сам адаптира за флейта. Музикалната му палитра включва творби от всички стилове и епохи. В ефира на българското радио с неговата флейта зазвучват неизпълнявани дотогава произведения. Първоначално Кирил Костов свири с дървена флейта, която има различен, по-топъл звук от сребърната. Изпълнява музикални пиеси от старите майстори Глук, Люли, Рамо, Перголези, Качини, Хендел, Тартини... С дълбоко чувство и изразителност представя творбите на фамилията Бах - баща и синове, Кьолер, Моцарт, Бетовен, Чайковски, Глазунов, Глинка...
Пресъздава красотата на романтиците Доплер, Шуберт, Менделсон, Глазунов... В репертоара си включва и съвременни композитори като Жул Муке, както и български автори - Асен Карастоянов, Веселин Стоянов, Георги Златев-Черкин, Боян Икономов, Филип Кутев, Парашкев Хаджиев...
По тон, музикална техника и артистичност Кирил Костов е съизмерим с най-големите флейтисти от неговото поколение - французина Жан-Пиер Рампал (1922-2000 г.) и ирландеца Джеймс Голуей (1939 г.).
Кирил Костов е работил и за духовното издигане, и за материалното благополучие на незрящите в България.
Той е съпричастен към всяка човешка неволя. И през целия си живот помага на събратята си по съдба. Той е сред учредителите на Съюза на слепите в България, на който през 1951 г. е избран за зам.-председател. От 1953 до 1955 г. е и председател на съюза. Кирил Костов е сред основоположниците на съюзната стопанска дейност на слепите, като издейства в тази област първите нормативни актове на Министерски съвет. В следвоенните години събира слепите просяци от улицата, за да заживеят човешки в създадените за тях общежития и да си изкарват достойно хляба, като работят в кооперацията и предприятието на слепите "Успех".
Дълги години е председател на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - от 1971 до 1990 г. Под негово ръководство е увеличен брайловият книжен фонд и за първи път е организиран разнос на книги по домовете на незрящите в София. Негово дело е аудио студиото, в което именити столични актьори правят стотици записи на художествена и друга литература. За незрящите е доставяна от чужбина възпроизвеждаща аудио техника на преференциални цени. Кирил Костов организира факултативно изучаване на музика в специализираното училище за слепи деца в София. Като редактор на брайловото издание "Лира" допринася за музикалната култура на незрящите.
За приноса си в развитието на българската култура е удостоен с орден "Кирил и Методий". Носител е и на други държавни и обществени отличия.
Но над всичко това стои неговият личен пример на даровит и обичан от публиката музикант. Светлината беше в неговата мъдрост и в страстната му душа на артист. Тя е и в музиката, с която дишаше, с която живя и която ни завеща.
Кирил Костов умира на 4 октомври 1996 г.
Животът и творчеството му са много ценен пример за хората с увредено зрение. Младото поколение заслужава да знае историята на слепите в България и да се докосне до силния дух, неповторимото очарование и талант на Кирил Костов, а богатството на неговия репертоар - да бъде съхранено и популяризирано.
Продуцентът на колекцията, г-н Рангел Попов, е особено удовлетворен, тъй като в навечерието на своя 80-годишен юбилей е успял да реализира два много значими проекта, които смята за свой дълг - събирането и цифровизирането на колекция от изпълненията на Хора на слепите "Академик Петко Стайнов" и музикално-биографичния албум с изпълненията на флейтиста Кирил Костов - и двата уникални и неповторими по своето богатство на репертоара и таланта на изпълнителите.

Габриела АТАНАСОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2019

БАЛКАНИ
Нека приказката продължи!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Момчилград
Монтана
Добрич
Благоевград
Русе
ИСТОРИЯ
Ньойският договор
ЛИТЕРАТУРА
Златна есен
Mисли от велики личности за есента
ЛЮБИМИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ НОЕМВРИ
Свети Мина
Свети Климент Охридски
ОБЩЕСТВО
Духът е воля!?
ОЧЕРК
Кирил Костов - ярка творческа личност, оставил ни богато музикално наследство
Превъплъщенията на доайена
ПАЛЕЧКО
Ах, колко е хубаво…
ПРАЗНИЧНО
Честит празник на Будителите!
ПРИЗНАНИЕ
Заслужена награда
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
Архив на изданието
1 2 3 4 5