Брой 11, 2019

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Национално общо събрание на Сръбския съюз на слепите и презентация на помощно-техническото средство "умна ръкавица - АНОРА"


В периода 16-18 октомври 2019 г., в град Крагуевац беше проведено Националното общо събрание на Сръбския съюз на слепите (ССС). В рамките на форума се състоя демонстрация на създадено от сръбски специалисти помощно-техническо средство с работното название "умна ръкавица - АНОРА". Организаторите отправиха покана до Съюза на слепите в България (ССБ) да изпрати свои специалисти, които да се запознаят с иновативния продукт. Ръководството на сдружението ни командирова Недялко Димов - председател на Технологичния съвет към УС на ССБ и Кеворк Кабзамалян - експерт "Международна дейност". Тяхната задача беше подробно да проучат характеристиките на помощно-техническото средство, практическото му приложение в живота и стойността.
Форумът премина при следния дневен ред:
Откриване на форума и приветствие от: Милан Стосич - председател на ССС и Недялко Димов - представител на ССБ;
2. Доклад за защита на правата на хората с увреждания - Родолюб Лазич, юрист;
Маракешкото споразумение и произтичащите от това промени в сръбското национално законодателство - Йелена Стоянович, зам.-председател на ССС;
Предложения по плана за приоритетни задачи и дейности за 2020 година - Бранка Бъркич, секретар на ССС;
Текущи съвместни задачи на ССС и локалните организации - Милан Стосич, председател на ССС.

За българската делегация най-голям интерес представляваше включената в дневния ред презентация на компанията "Анорис Технолоджи" с управител Игор Сузнйевич, създала продукта "умна ръкавица - АНОРА". Това устройство е ергономично, многофункционално и може:
1. При придвижване на човека без зрение да покаже наличието на препятствие чрез учестяване на вибрации;
2. Да разпознава:
А) банкноти и вида валута;
Б) цветове.
3. Сигнализира при наличието на светлина;
4. Диктофон;
5. Паник бутон;
6. Връзка с мобилен телефон за получаване на информация за точно време и дата, и набиране на телефон 112.
Помощно-техническото средство позволява въвеждането на допълнителни 7 функции, които конструкторите ще заложат в следващи модели, според изискванията на ползвателите му.
Фирмата поема ангажимента да предложи устройството на пазара до края на м. февруари 2020 г., на цена около 380 евро в Сърбия.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 11, 2019

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Велико Търново
Русе
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
ХІ Генерална асамблея на Европейския съюз на слепите
Среща на незрящите от Балканите по проблемите на брайловата грамотност и достъпа до информация
ХVІІ Международна конференция под мотото "Модерното образование и офталмологията връщат вярата в бъдещето"
Национално общо събрание на Сръбския съюз на слепите и презентация на помощно-техническото средство "умна ръкавица - АНОРА"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕПОРТАЖ
Голямото брайлово четене и в града на седемте хълма
СПОРТ
Световно първенство по шоудаун
Европейско първенство по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5