Брой 01, 2020

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Обща информация


Стоян ВАСЕВ

През изтеклата 2019 г. в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаване на нови аудио-книги и възстановяване на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически носители и лошите условия за съхраняването им, става все по-трудно възстановяването на записаните преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По тези причини намаляват както броят, така и продължителността на възстановените заглавия. За разлика от това, значително нарасна обемът на записаните нови заглавия, като стремежът е да се записват, както най-новите заглавия, излезли на пазара, така и да се разнообразяват жанрово. Активно се използват и възможностите на интернет достъпа до фондовете на фонобиблиотеката на ССБ, което значително улеснява нашите читатели, имащи компютърни познания.


Ето как изглежда дейността на студиото през 2019 г. в числа:


Брой на записаните нови заглавия – 188;
Продължителност на записите – 2 108 часа;
Брой на създадените CD – 92;
Брой списания – 12;
Продължителност – 254 часа;
Тираж – 1 704 CD;
Абонамент за книги – 1 105 CD;
Поръчки за запис – 1 405 CD;
Брой на възстановените заглавия – 48;
Продължителност на записа – 571 часа;
Брой на създадените CD – 23.


Към момента регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия, достигна 267, които са изтеглили 3 893 книги. Наличните заглавия във фонотеката достигна 4 153, с обща продължителност 43 996 часа, от които 23 308 часа нови записи и 23 331 часа възстановени.Назад

Всички статии на Брой 01, 2020

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Обща информация
Списък на записаните нови заглавия през 2019 г.
Списък на възстановените заглавия през 2019 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Едно заслужено признание
ЕСЕ
Новогодишна детска песничка за будителите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Лом
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2019 г.
РАЗМИСЛИ ВЪРХУ БИТИЕТО НАШЕ
Писмо до Бойко Борисов
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕПОРТАЖ
Читалищните седенки сякаш секват
СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА
Кан Тервел - Спасителят на Европа
ТЕХНОЛОГИИ
iOS 13: Основни нововъведения и някои особености
Архив на изданието
1 2 3 4