Брой 03, 2020

Тема: ИЗБОРИ

Равнопоставеност при вота


ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Съюза на слепите в България за гарантиране правото на избор на хората с увреждания при въвеждане на машинното гласуване.

Уважаеми госпожи и господа,

В Народното събрание, Правителството и обществото започна дебат за въвеждане на машинното гласуване за предстоящите парламентарни и президентски избори през 2021 г.
Обръщаме се към Вас с молба да предприемете необходимите действия, за да бъде гарантирано конституционното право на самостоятелен избор на хората с увреждания чрез:

Законодателни промени
При изменение и допълнение на Изборния кодекс в нормите, регламентиращи машинното гласуване, да бъде заложено и императивното изискване те да бъдат достъпни за хора със зрителни и друг вид увреждания.

Изисквания към обществената поръчка
Ние предлагаме, при обявяване на обществената поръчка за доставка на машините за гласуване, да бъдат заложени и следните специфични технически изисквания, позволяващи самостоятелно да упражнят своето право на вот и гражданите с увреждания:

I. Хардуерният панел за управление трябва да отговаря на следните условия:


1. Да бъде разположен на максимална височина 90-100 сm.

Лицата, които ще се възползват, са хора с физически увреждания на инвалидни колички и хора с нисък ръст;

2. Да са налични и двата вида управление - бутонно и сензорно.
По този начин изборният процес ще бъде достъпен за всички хора, включително и за тези, които не могат да боравят със сензорно управление - лица със зрителни увреждания и възрастни хора;

3. Да разполага със стандартен 3,5 mm аудио изход за слушалки за достъп до информацията, което би гарантирало тайната на вота.
Лицата, които ще се възползват, са хора със зрителни увреждания;

4. Бутоните върху панела трябва да са:

а) с достатъчна повърхнина;
б) разположени на достатъчна височина спрямо повърхността на панела (не по-ниско от 2 mm);
в) на достатъчно отстояние един от друг (не по-малко от 2 mm);
г) с уникален релефен знак, който да ориентира незрящите хора и да подсказва целта на бутона (релефни цифри, стрелки и т.н.).

Тези изисквания ще облекчат ползването на клавиатурата от широк кръг граждани с увредено зрение и намалена тактилност.

II. Дисплеят трябва да отговаря на следните условия:

1. Височината, на която е разположен, да е съобразена с тази на хардуерния пулт за управление (да е видим от хора с различен ръст);

2. Да е с големина, не по-малка от 14 инча (желателно е да бъде 17 инча). Този размер дава възможност да се изобрази уголемен шрифт, подходящ за хора със степен на зрително увреждане над 50% - 24 point.

III. Софтуерът трябва да отговаря на следните условия:

1. Да бъдат заложени шрифтове Ariel или Tahoma, които са доказано най-подходящи за хора с остатъчно зрение. В програмата трябва да е заложена и опция "Bold", с цел допълнително увеличаване четивността на текста;

2. Да позволява режим на висок контраст - жълт фон с черен шрифт, черен фон с жълт шрифт, бял фон с черен шрифт, черен фон с бял шрифт. Това би било улеснение за хора с нарушено зрение, далтонизъм, възрастни и други;

3. Да е наличен фабрично инсталиран българоговорещ синтезатор, чрез системата текст към реч (TTS) с висококачествен български глас;

Наличните българоговорещи синтезатори към този момент са:

№, Българоговорещ синтезатор, Операционна система за работа, Притежател на авторски права

1. Speech Lab, WINDOWS и ANDROID, Българска асоциация за компютърна лингвистика, България
2. Дария, WINDOWS и ANDROID, Nuance, САЩ
3., Иван, WINDOWS 10, Microsoft, САЩ
4., Ирина, WINDOWS, Samsung, Южна Корея

Становището на Технологичния съвет на Съюза на слепите в България е, че най-подходящ за трансформация на текст към реч е българоговорещият синтезатор Speech Lab. Неговата употреба е в зависимост от операционната система на машините за гласуване. Възможно е да се наложи преработката на наличния програмен продукт, с цел съвместимост с операционната система, заложена в машините за гласуване. За установяването на контакт с авторите на продукта, Съюзът на слепите в България ще предостави необходимата информация.

4. Да предоставя обратна връзка и да дава възможност за връщане към началото, или стъпка по стъпка назад, преди потвърждаване на окончателния избор на гласуващия;

5. Да предоставя време за избор до 3 минути, като се предвиди предупреждение за изтичане на времето с възможност за удължаване до 2 минути, а също и заличаване на данните, при липса на реакция в определеното време;

6. Цялата информация и интерфейсът трябва да са озвучени, като интерфейсът е максимално опростен и не изисква техническа експертиза от страна на гласоподавателя.

В процеса на оценка е важно хора с различни по вид и степен на увреждания да тестват базов модел на предлаганите варианти за машина за гласуване, с цел практическа проверка на ефективността на направените предложения и отстраняване на евентуалните слабости.

Съюзът на слепите в България изразява готовност да осигури необходимите експерти за съдействие.


Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на Съюза на слепите в България

PS: Съюзът на слепите в България се обърна с молба за институционална подкрепа и към Омбудсмана на Р. България, председателя на Комисията за защита от дискриминация и Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.Назад

Всички статии на Брой 03, 2020

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Есета
ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА
Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на България – Трети март
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
Добрич
ИЗБОРИ
Равнопоставеност при вота
ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ПОКАНА
ОЧЕРК
Надмогване
ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
Обезкалинкализиране
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Извеждане на потвърждение при изтриване с клавиша Delete
Android: Промяна на жестовете за глобалното и локалното контекстно меню на TalkBack
Изрязване на аудио файлове с mp3DirectCut
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Пролетта като ново начало, което събужда любовта
ЮБИЛЕЙ
75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5