Брой 03, 2020

Тема: ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


Уважаеми читатели!

Ръководството на Съюза на слепите в България обсъди необходимостта от оптимизиране на издателската дейност на сдружението. Отчитайки факта, че е налице значително тематично припокриване между говорещите и брайловите списания и ежегодно намаляващият брой читатели на брайл – 80-100 члена на организацията, то реши да преустанови издаването на списанията: "Кръгозор", "Женски свят", "Вариант", "Светулка", "Минерва" и "Спортен преглед".
Списание "Зари" ще продължи да излиза във всичките си варианти – плоскопечатен, брайлов и аудио. Запазва се изцяло форматът на говорещите списания и при интерес обемът на предлаганата информация може да бъде увеличен.
Отчитайки голямото значение на изучаването и ползването на брайловата азбука, влияещо върху грамотността на младите ни членове, респективно върху техния интеграционен потенциал, ръководството на организацията планира да започне издаването на ново брайлово списание "Спектър". То ще бъде тематично ориентирано към по-младата читателска аудитория и децата. Списанието ще излиза ежемесечно в обем от 60000 знака и цената за годишен абонамент ще е 10 лв.
През последните 6 месеца ръководството на сдружението среща големи трудности при осигуряването на брайлова хартия. Практически българските доставчици увеличиха четирикратно цената, което наложи доставката й от внос. Поради тази причина планираните брайлови списания през първото тримесечие на 2020 г. не бяха издадени. През месец април на тази година проблемът ще бъде преодолян.
Молим да ни уведомите, ако желаете да се абонирате за брайлово списание "Спектър" в срок до 20 април 2020 г.


Поднасяме искрените си извинения към всички свои абонати за причинените неудобства, като ги уверяваме, че заплатените суми за абонамент на преустановените издания ще им бъдат възстановени.Назад

Всички статии на Брой 03, 2020

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Есета
ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА
Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на България – Трети март
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
Добрич
ИЗБОРИ
Равнопоставеност при вота
ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ПОКАНА
ОЧЕРК
Надмогване
ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
Обезкалинкализиране
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Извеждане на потвърждение при изтриване с клавиша Delete
Android: Промяна на жестовете за глобалното и локалното контекстно меню на TalkBack
Изрязване на аудио файлове с mp3DirectCut
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Пролетта като ново начало, което събужда любовта
ЮБИЛЕЙ
75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5