Брой 04, 2020

Тема: ОБЩЕСТВО

Когато Али изгуби зрението си: за уврежданията и срещата на културите


Лике ЙЕНСЕН

"Мислите ли, че е хубаво нещо да сте независим от Вашето семейство?" Арабският преводач очаква моя отговор. Междувременно Али, който е сляп, е объркан от моето колебание. От моя страна, аз съм объркан от неговия прям въпрос. "Разбира се" - казвам аз колебливо. Преводачът ме чакаше да допълня и разясня - и, когато аз не го направих - той преведе моето "Разбира се". Аз съм наясно с празнината, която възникна между мен и Али. Искам да мога да се сближа. Как да преодолея празнината?
Това е истински пример за една от първите въвеждащи срещи в Института за слепи и слабовиждащи, където преди 12 години установихме рехабилитационна програма за зрително затруднени имигранти и бежанци. Те щяха да придобият адаптивни умения и да получават уроци по Датски език и култура. Диалогът, цитиран по-горе, разговорът, който се предполагаше да отбележи началото на нов живот, се беше вече провалил, за да оправдае очакванията на Али.
Когато Али е бил освободен от затвора, където е бил измъчван, както много от неговите сънародници, той е трябвало да напусне страната си, за да спаси своя живот. Докато той се укрива, заедно със семейството си, експлозия на бомба му коства зрението. Сега Али е в Дания. Той е един сляп човек в чужда държава, чийто език и култура са му чужди. В предишния си живот на фермер, Али не е имал нужда от образование. По-късно, когато е бил принуден да живее в изгнание в планините като партизанин, академичните умения не са му били от никаква полза. Въпреки неговите почти немислими загуби – на зрение, родина, култура и език, Али все още таи надежда: надежда, че тази нова, технологично напреднала страна ще бъде в състояние да излекува слепотата му.
Вместо чудотворна операция, която да му предложи живот без неговото увреждане, ние сега му предлагаме живот, в който той би могъл да се научи да живее със своето увреждане. Ние обясняваме, че с подходящите умения и помощни пособия, той ще бъде в състояние да води независим живот, и с белия бастун той ще бъде в състояние да пътува самостоятелно без чужда помощ. Мислите ли, че е хубаво нещо да сте независим от Вашето семейство?
В културата, където Али е израснал, за добро или за лошо, всички разчитат един на друг като неоспорим факт от живота. Ние не сме взели предвид това, когато гордо представихме нашия подробен рехабилитационен план за възстановяване на Али. Той се основава на западните идеи за самостоятелност, независимост, самоопределяне и индивидуална свобода. Ние говорим за личностно развитие и образователни подходи. За Али нашите думи изразяват изоставяне, студенина и отхвърляне на неговите нужди. Но, тъй като той наистина няма други възможности, той се включва в института.
Нашата среща с Али и други лица с увредено зрение от мюсюлмански произход беше среща с различно възприятие на увреждането и неспособността. Това предизвика много размисли и корекции; въпросите, които тези ученици зададоха, изглеждаше, че хвърлят съмнение за самата основа на нашите услуги, а също и за ключовите ценности на западната култура.
Нашите ученици придобиха уменията, които им преподадохме, но те не ги използваха на практика. Всеки следобед Али и неговите съученици бяха вземани от роднини, които на практика отнасяха тези умения вкъщи. Въпреки майсторството в използване на техниките на белия бастун, пасивната съпротива, на която се натъкнахме в нашите курсове, както и умствената устойчивост срещу прехвърлянето на придобитите умения в ежедневието, бяха неразбираеми за нас, докато не спряхме да гледаме на учениците като на отделни личности.
Али идва от едно общество, което е тотално обхванато от исляма. Семейството е основната единица и във всеки един аспект на своето съществуване хората разчитат на общността. Семейството засяга живота на индивида на всяко ниво - личностно, социално и икономическо. Никакви решения не се вземат без включване на семейството и никой проблем не е единствен товар на отделния индивид В замяна на личностната свобода, индивидът получава пълната подкрепа и внимание на семейството. Антрополозите наричат тази колективна семейна структура "социално общество". За разлика, западното егоцентрично общество е структурирано около индивида. Само чрез разбиране и признаване на колективната семейна структура можем да стигнем до всеки мюсюлманин.
Ако на зрителното увреждане се гледа като на волята на Аллах, ще е неуместно да се покаже увреждането на обществеността. На религиозно и културно равнище, използването на бял бастун в обществените среди означава да предизвикаш съдбата, дадена от Аллах. На социално ниво това е шамар в лицето на семейство, чийто почетен дълг е да подпомага слепия член на семейството - например като действа като негов водач в остатъка от живота му. На лично ниво Али губи своята анонимност два пъти, защото се откроява като чужденец, както и по силата на белия си бастун.
Имигрантите с увредено зрение се сблъскват с изискванията на двоен процес на интеграция: интеграция в света на слепите и интеграция в датското общество. И двете изискват доверие в света, в който търсят да получат достъп. Лицата, към които се обърнахме за помощ - полиция, съдилища, лекари - всички подведоха Али. Когато той бе арестуван от полицията, съдилищата си затвориха очите, а лекарите наблюдаваха и одобриха неговото страдание.
Ние предлагаме на нашите ученици 25 урока, преподавани от висококвалифицирани специалисти, на основата на внимателно планиран опит и дейности, но ние не им предложихме това, което те очакваха: грижа, приятелство и разбиране. В колективното общество човек не е превърнат в жертва, защото той силно изразява своята болка. Право и задължение на всеки член на семейството е да направи неговото затруднение известно, така че другите да могат да предложат своята помощ.
Добър начин да започнем, когато се занимаваме с мюсюлманин в нужда, е да признаем, че той или тя е вграден в семейството; казвайки им, че си съпричастен с тяхното положение и че разбираш колко трудно е за тях да носят задълженията, които се очакват от тях, е добро начало. Това осигурява основа за диалог. Лекари, учители, социални работници и други специалисти, които са се заели със задачите, превърнали се в традиционна територия на арабското семейство, не са обучени да споделят лични мисли или да предлагат съчувствие. От страх да не изглеждат непрофесионално, много от тях са студени и безлични. Когато започвам разговор с арабска жена, аз винаги вмъквам моя личен живот за баланс, като й казвам нещо за моето собствено семейство.
Когато пациент или ученик идва заедно с цялото си семейство на срещите, причината е, че проблемът засяга цялото семейство, а не само индивида. Ние трябва да включим семейството, вместо да го държим на разстояние, когато виждаме, че се е появила цяла група от хора.
Социалното общество има плуралистична гледна точка за заболяването, следователно и за уврежданията. По този начин има няколко едновременни подхода към разбиране на болестта и уврежданията, всички еднакво валидни: биологичната гледна точка, традиционната и религиозната. Всяка една от тези области са независима единица със собствените си възприятия за причината и правилното лечение на заболяването. Различните подходи или модели не се смесват! Заради това плуралистично възприемане на болестта, мюсюлманският пациент има различни очаквания от лекарите, отколкото средностатистическият датски пациент. Очакванията често довеждат до конфликт. Изглежда, че има изграден парадокс в гледната точка на мюсюлманските пациенти за лекарите. От една страна, лекарите се радват на голямо уважение и много пациенти изглежда, че смятат лекарите за мощни и безспорно авторитетни фигури. От друга страна, същите пациенти изглежда, че виждат тяхната визита при лекаря като един от няколко елемента в процес на лечение. Моделът, показан по-долу, описва плурализъм, който обикновено характеризира обяснението и лечението на болестта и увреждането в социалната семейна структура.
СЕМЕЙСТВО
Причина: стил на живот / Експерт: свекърва / Лечение: грижи и съвети
ТРАДИЦИЯ
Причина: дух / други / Експерт: "мъдра жена" / Лечение: талисман
РЕЛИГИЯ
Причина: волята на Аллах / Експерт: имам / Лечение: молитва
БИОЛОГИЯ
Причина: физически неизправности / Експерт: лекар / Лечение: хапчета и инжекции
В патриархалното семейство свекървата е експертът по здравните проблеми. Тя дава насоки за здравословен начин на живот, които обясняват заболяване или увреждания. Инфекция на окото, например, трябва да се лекува с билки.
В религиозния модел всички събития се тълкуват като отражение на волята на Аллах. По този начин износването на сляпо дете може да се разглежда като наказание или изпитание, което семейството трябва да понесе и често се опитва да се скрие. Имамът е експертът, с когото се консултират за насоки относно правилните молитви и поведение, в съответствие с религиозното писание.
Традиционният модел произлиза от предислямската традиция, отхвърлена от исляма. Традицията все още е силна в много села. Този модел насочва към зли духове или към завистта на другите, като причина за болест или увреждане, зло око, което може да бъде предотвратено от талисман, направен от мъдрата жена в селото.
Биологичният модел е областта на лекарите, при условие, че те се придържат към физическите и материални страни на професията. Традиционният мюсюлмански пациент очаква лекарят да открие неизправности и да поправи тялото, за предпочитане с хапчета и инжекции. Психо-соматичният и социалният контекст са областта на семейството. Духовните аспекти засягат религията и някои метафизични обяснения, които принадлежат към света на традицията.
Важно е, че тези обяснения, парчета от съвети и лечение винаги се обсъждат в семейството, което има последната дума по въпроса. След като семейството е решило, че заболяването е резултат от неморален живот, е трудно за лекаря да предложи нещо друго. Следователно, въпреки че изглежда, че лекарите са третирани като авторитетни фигури, диагнозите им все още могат да бъдат отхвърлени. Освен това, ако техният подход е много западен, шансовете за съгласие ще намалеят още повече. Например, ако лекарят се обърне към пациента, както правим в демократично мислеща страна: "Не мислиш ли, че може да е добра идея да изчакаме няколко дни, за да видим дали треската ще отмине?". Този подход може да накара пациента мюсюлманин да се почувства изправен пред един несигурен лекар, в чийто съвет не си струва да се вслушва.
Разбира се, такива пациенти се появяват късно и забравят да отменят часовете си. Това, което може да изглежда неуважително, е всъщност липсата на разбиране, че нашето западно общество разчита на точността. Времето е важно – времето е пари. Другите култури не отдават същото значение на времето и точността. Хората не записват час при лекаря. Те се появяват в клиниката сутринта, взимат си номер и чакат с часове – за да видят лекаря, без да стават нетърпеливи или разстроени. Когато на пациент мюсюлманин се каже, че трябва да си запише час, той може да каже: "Но как лекарят знае колко време трябва на пациентите?"
Диаграмата по-долу очертава "нашите" услуги срещу "техните" очаквания в срещата, между "нас" като професионалисти и "тях" като клиенти или пациенти от традиционните мюсюлмански общности.

Те очакват / Ние предлагаме:

Помощ да живее без увреждането / Помощ, за да живее с увреждането
Операция / Рехабилитация
Никакво личностно развитие / Обучение
Състрадание и грижа / Социални услуги
Медицински решения / Технически решения
Помощ на семейството / Професионална помощ
Доживотна подкрепа / Самостоятелност
Никакви обяснения / Независимост
Без намеса в търсенето на причина / Биологични обяснения
Скриване на увреждането / Диагнози
Авторитетни експертни съвети / Равенство
Свободно демонстриране на емоции / Диалог, характеризиран от равенство
Присъствието на цялото семейство / Разговор с индивидуален клиент

Ние не би трябвало да обръщаме нашите ценности и социални структури с главата надолу, но също така би трябвало да избягваме да се придържаме към ценности, които не стоят близко до изследването. Ние трябва да можем да вникваме достатъчно в ценностите и нормите на други култури, така че да можем да преминем отвъд тях и да се срещнем помежду си, където културите губят своите различия и остават универсалните човешки качества.

Списание Educator, vol. 21, issue 1, pps. 17 - 20
Преведе от английски: Ирина АНДРЕЕВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2020

IN MEMORIAM
Последната спирка на Недко Недев
ИСТОРИЯ
Генерал Владимир Вазов
ОБЩЕСТВО
Когато Али изгуби зрението си: за уврежданията и срещата на културите
"Черната смърт“ променя завинаги католическата църква и западното общество, а ние - накъде?
21 неща, които ръководството на Българската православна църква (БПЦ) не направи
ОЧЕРК
Баща ми – човекът, на когото се възхищавам
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ЮБИЛЕЙ
170 години от рождението на Иван Вазов
Архив на изданието
1 2 3 4 5