Брой 05, 2020

Тема: ТЕХНОЛОГИИ

iOS: Маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание с VoiceOver


Стефан ЦВЯТКОВ

Екранният четец VoiceOver разполага с опции за маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание. Тук ще опиша как можете да изпълнявате тези действия в iOS.
За целта ще се налага често да използвате така наречената "шайба" на VoiceOver. Повече за нея можете да прочетете от тази статия в официалния сайт на Apple.
За да изберете определена част от интересуващия Ви текст, необходимо е да използвате опцията "Text Selection" в "шайбата" на VoiceOver. Влезте в Settings, "Accessibility", "VoiceOver", "Rotor". Проверете дали елементът "Text Selection" е избран. Ако не е, маркирайте го.
Чрез тази опция можете да избирате отделни символи, думи, редове, параграфи или целия текст. Ето какво е необходимо да направите:
1. Влезте в полето с интересуващия Ви текст или в приложението, в което той се намира.
2. Придвижете се до параграфа, от който искате да започнете маркирането. Тази стъпка се отнася само за текстове, които се намират в приложения или уеб страници.
3. В "шайбата" намерете "Text Selection".
4. Чрез плъзгане надолу или нагоре с един пръст изберете между "Character Selection" (маркиране на символи), "Word Selection" (маркиране на думи), "Line Selection" (маркиране на редове), "Page Selection" (маркиране на параграфи) или "Select All" (избиране на всичко от текущия параграф до края на страницата).
5. Чрез плъзгане наляво и надясно с един пръст свийте или разгънете селекцията. VoiceOver съобщава извършената промяна.
6. В "шайбата" намерете елемента "Edit".
7. Чрез плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Copy" и я активирайте с двукратно бързо почукване. Така маркираният текст ще бъде копиран.
Ако искате да изберете цялото съдържание от дадена страница, направете следното:
1. Намерете интересуващия Ви текст.
2. Докато сте застанали върху него, в "шайбата" изберете елемента "Edit".
3. С плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Select All" и я активирайте. Така целият текст ще бъде маркиран.
4. След избиране на "Select All" ще се отвори меню, като автоматично ще бъдете фокусирани върху елемента "Share". С плъзгане наляво намерете командата "Copy" и я активирайте, за да копирате избраното съдържание.
Ако маркирате целия текст в поле за въвеждане чрез опцията "Edit", след активирането на командата "Select All", няма автоматично да се отвори меню. Необходимо е отново чрез плъзгане нагоре или надолу да намерите "Copy" и да го изберете с двукратно почукване.
За да поставите някъде копирания текст, направете следното:
1. Влезте в полето, в което искате да поставите текста.
2. В "шайбата" намерете елемента "Edit".
3. С плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Paste" и я активирайте. Така текстът ще бъде поставен.
В някои приложения като например Viber, в "шайбата" не са налични нито "Edit", нито "Text Selection". В този случай почукайте два пъти с един пръст и задръжте върху интересуващия Ви текст, например съобщение. Ще се отвори меню, чрез което можете да го копирате.
Назад

Всички статии на Брой 05, 2020

20 ГОДИНИ БЕЗ ГЕОРГИ БРАТАНОВ
Спомени за човека и твореца
Вярвам в небесния хляб на поезията
24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
Големият ден
ИНФОРМАЦИЯ
Покана за ОС на ССБ
ИСТОРИЯ
75 години от краха на Третия райх
ОБЩЕСТВО
Международен ден на кучетата-водачи
Из книгата "Кучето-водач"
За книжките и хората
Завесата на анонимността или за едното "Браво"
Сляпата Вайша
ПОЕЗИЯ
Представяме ви
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Как може да ни бъде полезен подобреният клипборд в Windows 10
Windows 10: Някои улеснения при настройване на звуковата схема
iOS: Маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание с VoiceOver
Архив на изданието
1 2 3 4 5