Брой 06, 2020

Тема: ПРОЕКТИ

Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители


Тази година фондация "Хоризонти" отново ще издаде на брайлов шрифт ръководство за незрящите - този път за потребителите на приложението Word – част от офис пакета на Microsoft.

Ръководството ще бъде издадено със средства, предоставени по проект "Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD", финансиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).
Договорът за финансиране беше сключен между фондацията и агенцията в началото на месец май, а се очаква проектът да приключи през месец август 2020 година. Проектът е на стойност 3976,24 лв., от които 3753,80 лв. се предоставят от АХУ, а останалите са собствено участие на фондацията.
Чрез изпълнението на проекта фондация "Хоризонти" цели да подпомогне незрящите, които в своята работа или в обучението си ползват програмата за текстообработка Microsoft Word. Помагалото, което ще бъде издадено и на брайлов шрифт, и в електронен формат, ще включва съдържание, което ще покаже на потребителя как да ползва по достъпен начин приложението.
Microsoft Word е едно от най-популярните приложения за текстообработка. Чрез него потребителят може да въвежда и редактира текст, да го форматира и подготви за печат, да го структурира и обогати с графични изображения, таблици и други.
Поради популярността в офис работата и в ежедневните дейности по съставяне на документи, съобщения и други разработчиците на екранните четци са разработили допълнителни скриптове, с които приложението е по-достъпно. Очаква се изданието да съдържа необходимата информация за ползване на Microsoft Word както с JAWS for Windows, така и с NVDA, като включва описание на процедурите и командите за въвеждане и форматиране на текст, за обхождане на текст, за обогатяване на текста с графични изображения и таблици, списъци, за страниране на текст и подготвянето му за печат, както и клавишните комбинации за съответните команди.
От дълги години фондация "Хоризонти" подкрепя незрящите потребители за работата им с компютър и различни приложения. В последно време бяха издадени няколко помагала за популярни софтуерни приложения – за екранния четец JAWS for Windows, за FineReader, а през 2019 г. - за Microsoft Excel.
Електронният текст на ръководството за Microsoft Word ще бъде публикуван на сайта на фондация "Хоризонти", а брайловото издание ще бъде разпространявано чрез организации, училища и библиотеки.

Фондация "Хоризонти"Назад

Всички статии на Брой 06, 2020

1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
За Бате Асен и палачите на детството
Не съдете децата сурово
БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА!
Писмо на един англичанин за 2 юни
ГЛОБУС
Виетнам
ОБЩЕСТВО
Винаги ли е злато мълчанието
Фирмената култура – вчера, днес и утре
6-те най-често срещани грешки, когато помагате на незрящи
ПОЕЗИЯ
Поетичен конкурс "Зрящи сърца"
Наградените от конкурса
ПРОЕКТИ
Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Брайловото писмо в света на новите технологии
Изкуствено око може да помогне на слепи да прогледнат отново
Архив на изданието
1 2 3