Брой 07-08, 2020

Тема: РАЗМИСЛИТЕ НА ВИЖДАЩИЯ ЧОВЕК

Брайл - езикът природа


Език, който помага на хора, навлезли в друга материя, да обърнат внимание и на нас, обикновените хора. Езикът дава възможност да им кажем ние сме тук, има ни, съществуваме, не сме като вас, но ни има. Този език по-скоро работи за нас, зрящите, отколкото за незрящите. Той ни дава възможност да разговаряме с тези хора насаме. Помага ни да ги опознаем, само ако ги спечелим, въпреки че ни делят един милион светове. Брайлът е начин да достигнем до някаква част от техния невероятен, различен, загадъчно необясним, неразбираем за обикновените хора перон, на който вярвам е толкова интересно, че едва ли някой "нормален" би слезнал на гара "обикновен човек". Език, който със своята магия ни доближава един до друг или ни разделя още повече, надявам се първото. Брайлът е създаден през 1824 от Луи Брайл. Той представлява малки правоъгълни блокове, наречени клетки, съдържащи малки релефни точици. Броят и разположението на тези точици определя значението на символите. Силата на брайла е в отношението на общуване.
Едва ли някакъв език би помогнал на човеците да скъсят разстоянието помежду си, ако те не са с чисти сърца, но можем да кажем - брайлът се опитва. Мостът, който той изгражда между хората е красив и опасен, закачен със стоманени въжета от вяра, постлан с дъски от надежда и люлян от силен вятър от сълзи е пътят, който трябва да бъде извървян, за да събере две души, открили светлина и смисъл една в друга. Както всяко нещо, брайлът може да бъде добър и лош в зависимост от това в чии ръце е попаднал. Изпепеляващият брайл е вдъхващият за нов живот силует, на който се доверяваш, без да мислиш. Ако оползотворим дадените ни възможности от този език, бихме могли да определим като полезен труда на Луи Брайл и заедно да направим бъдещето по-ясно с идеята за сплотеност. Когато си представям света на слепите, виждам чудо след чудо.
Благодаря ти, брайл!

Георги ГЕОРГИЕВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2020

ГЛОБУС
Как живеят слепите хора в Германия
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Силистра
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Една чудесна инициатива
Присъединете се!!!
ОБЩЕСТВО
Кой с каквото е богат или новите дрехи на царя
Млади, нахални, мързеливи и необразовани, но винаги с големи претенции
Кой е истинският убиец?
За благото на неблагодарните
Робство в ХХІ век
Разказ от Родопите
ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
Джипокрация
РАЗМИСЛИТЕ НА ВИЖДАЩИЯ ЧОВЕК
Брайл - езикът природа
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СИЛНО СОЦИАЛНО
Една различна баница
ТЕХНОЛОГИИ
Създадоха "умен" бастун за незрящи
ЮБИЛЕЙ
120 години от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6