Брой 09, 2020

Тема: ДИСКУСИЯ

Има ли място политиката в печатния орган на Съюза на слепите?

На последното заседание на ХVІІ Общо събрание на пълномощниците от 22 юли т. г. се повдигна дискусия за мястото на политиката в официалния печатен орган на Съюза на слепите в България – сп. "Зари". Нееднократно нашият съсъдбеник, доктор на историческите науки Иван Янев използва трибуната на списанието (макар и не многобройна) за излагане на своите политически възгледи. От разговори с мои колеги от пловдивската регионална организация, както и от делегата, който ме упълномощи да го представлявам на заседанието, стана ясно, че те не одобряват публикуването на подобни писания, защото задачата на нашия орган е друга – да информира хората със зрителни увреждания за нормативните актове, касаещи техните права и възможности за интеграция в обществото, за конкретните им социални искания към държавата, за обсъжданията и решенията, вземани от съюзните органи, за живота на организациите у нас и в чужбина, за постиженията на хора с нарушено зрение в областта на културата и спорта, за приноса на изтъкнати съюзни деятели за делото на слепите през изминалия 100-годишен период от създаването на най-старата организация на хора с увреждания в България, за техническите и технологични нововъведения, облекчаващи ежедневието им, за задачите, свързани с образованието и обучението на незрящите и слабовиждащи младежи и редица други.
Преди десетина години на среща на ръководството на Съюза и редакцията на сп. "Зари" с актива на РО Пловдив тогавашният председател на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България Владимир Желев предложи към палитрата от говорещи списания, записвани на CD, да се добави и политическо такова под заглавие "Наблюдател" с публикации на основата на плурализма, т.е. отразяващи различни политически мнения. Предложението беше прието без възражения и влезе в действие. Всъщност тук се записват публикации от други издания (това е дайджест), но ако д-р Янев успее да публикува в сродно на политическата му визия издание, нищо не коства на Марина Петкова да го вмести в говорещия дайджест "Наблюдател" и в това не би имало нищо нередно.
Становището на председателя на ССБ Васил Долапчиев е сродно с гореизложеното от мен. На претенциите на Ив. Янев за свобода на словото той отговори, че не може да става дума за свобода, ако публикации има само от една страна, но ако се публикуват противоположни мнения - списанието би се превърнало в терен за политически дискусии, а не в официален орган на една от най-старите и авторитетни неправителствени организации в страната.
В последния брой 7 - 8 на сп. "Зари", който четох в края на юли, видях нова авторска изява на доктора по история. Няма да я коментирам, защото е била писана преди обсъждането на въпроса на заседанието. Но ако Янев изпълни намерението си, цитирам, "да оставим нещо и за следващите броеве", твърдо заявявам, че това "нещо" ще получи отговор, който надявам се уважаваната от мен редакторка Марина Петкова също да публикува.
Ще завърша с великолепната мисъл на Елинор Рузвелт – президентша и изявен общественик – цитирана в статията на д-р Янев: "Великите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат събития, малките умове обсъждат хората“. В политическия коментар не срещнах идеи, тук-там се споменаваха събития, обсъжданите хора – с лопата да ги ринеш. Та авторът на последния материал, озаглавен "Джипокрация" (интересно дали той би обвинил цар Борис Трети във влакокрация), може и сам да си направи извода към кои умове спада.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2020

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДИСКУСИЯ
Има ли място политиката в печатния орган на Съюза на слепите?
ДОСТЪПНОСТ
Задават ли се поредните избори, на които незрящите за пореден път няма да могат да гласуват независимо?
ЗДРАВЕЙ ОТНОВО, ПРИЯТЕЛКО!
Кой говори от GPS-а: Гергана Стоянова упътва шофьори и незрящи
МНЕНИЕ
Весела Коледа и щастлива Нова година, приятели!
НАШИЯТ БРАЙЛ
Грамотни ли?
Поредно доказателство за жизнеността на шестте точки - Lego пуска конструктор с брайловата азбука
ОЧЕРК
Юбилярът загадка
ПРЕМИЕРА
Симаргал - роман като на кино
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РОДЕН КРАЙ
До притоците на красивата Велека
СПОРТ
Шахматен турнир
Архив на изданието
1 2 3