Брой 10, 2020

Тема: ИСТОРИЯ

Първата организация на слепите в България


Ние сме в навечерието на вековния юбилей от основаването на нашата организация. Ще отдадем значение на извървения исторически път. Той ще ни напомни за едно друго сдружение на слепите. През тази година то има своето столетие. На 20 март 1920 г. е утвърден неговият устав. На обединителния конгрес през март 1951 година сдружението се слива в Общ съюз на слепите в България, заедно със Съюза на слепите и организацията на ослепелите от трудови злополуки.
Идеята за една единна национална организация е още преди Втората световна война. Дружеството на пострадалите от войните е имало привилегировано място в обществото. Тези, които са загубили очите си за родината, са компенсирани с пенсии и привилегии, докато техните братя и сестри по съдба в миналото са разчитали на помощ и просия. Военноинвалидите са се страхували да не се разтворят и загубят своите позиции сред всички слепи в страната. След убеждение и натиск конгресът се свиква. Днес го броим за първия на нашия Съюз.
Нека напомня за две личности, които са били най-активните инициатори за учредяване на дружеството на ослепелите от войните. Става дума за Траян Траянов, познат с псевдонима Траян Тъмен, и Илия Минков. И двамата оставят ярка диря не само в нашето дело, но и в обществото. Траян Траянов ослепява от взрив на фронта по време на Балканската бойна. Описва сраженията в спомените си (" Ден и нощ"). Младостта и жаждата му за живот го спасяват от трагизма да сложи край на живота си. Намира духовна сила в творчеството. Брат е на поета Теодор Траянов. Дарбата му да пише поезия идва от родовия му корен. Публикува стихосбирките "Угасналото огледало" (1928), "Слепият гуслар" (1931) и "Нощ наоколо" (1931). По улиците на София се движи с куче-водач. Редовно сътрудничи на списание "Съдба". Помества творби и в други литературни издания.
Питам се дали има случайности в живота ни. Неговата първа съпруга Франческа ме придружаваше един път в Борисовата градина. Беше есен. Разказваше ми за багрите на падналите листа. Някога с тях е правила картини. Била е медицинска сестра. Запознават се с Траян по време на лечението му в чужбина. От него има син Васил. Васил Траянов става художник.
Втората му съпруга Мери и майката на моята съпруга са били съученици в Американския колеж. Тя е идвала в нашия дом. Присъствали сме на концертите на сина им Стефан Траянов. Той беше диригент на инструменталния състав "Виолина".
С Илия Минков се запознах в читалището ни на площад "Славейков". Придружаваше го винаги неговата жена Берта. От него получих немския брайлов краткопис. Аз го научих и до днес получавам брайлови списания на този шрифт от Германия. Той е преподавал съставения от него брайлов краткопис в Института за слепи. За това разказва Самуел Фархи. Текстът за уроците на учителя е написан от филолога Лалю Цвятков. Зрящият Лалю и Фархи са пеели в професионалния хор на слепите. При една почивка на хора в Пещера, където бях и аз, Цвятков ми чете страници от спомените и стихотворенията на Траян Тъмен. Беше вълнуващо.
Илия Минков е племенник на известния просветител Тодор Минков. И при него няма случайност. Произходът на ослепелия майор поражда необикновената му обществена активност. Както при чичо му и в негова ДНК е заложена народополезната му дейност. Създал дружеството на слепите военноинвалиди, той търси една друга важна социална кауза. Поставя си за цел да осигури подкрепата на обществото към слепите хора. След изгубеното му зрение на фронта е изпратен в център за рехабилитация на слепите в град Марбург, където среща и своята съпруга. Там той проучва грижата към ослепелите войници. Той е главният двигател за създаване на Дружеството за покровителство на слепите. Поканил е офталмолога професор Константин Пашев да стане председател. Бъдещият академик е избран от учредителното събрание. В ръководството е също неговият съкурсник генерал Михов. Генералът след смъртта на цар Борис ІІІ е единият от регентите на малолетния престолонаследник. В ръководството е още жената на Петко Каравелов – Екатерина Каравелова. Тези личности играят важна роля за изграждането на авторитета на създадената организация. След войната вътрешният министър на новата власт в нарушение на закона и Търновската конституция подменя това ръководство. През 1946 г. дружеството "Покровител" се влива в организацията на слепите, която се утвърждава под името "Съюз на слепите".
Илия Минков е главният организатор за построяването на Дома на слепите. Издейства от общината терена и през 1934 година кметът генерал Владимир Вазов полага основния камък. Средствата се набират от благодетели и в касички по улиците в Деня на слепите. Солидната сграда на улица "Найчо Цанов" е завършена през 1938 година. Минков издейства от властите набирането на първите курсисти, които да изучават кошничарство и чепкарство. Той е разбирал, че само с труда си слепият човек ще намери своето достойнство в живота. Войната и бомбардировките са причина да се преустанови обучението. Интересна е историята на този дом, преди да се настани в него Съюзът на слепите. Но за това друг път.
За последен път разговарях с Илия Минков в новопостроения блок на ул. "Никола Славков" 10. Беше болен. Неговата съпруга ме заведе до леглото му. След две седмици тя сложи ръката ми върху студеното му чело. Изпращахме го до вечното му жилище. След една година се простихме и с нея. Виждащите жени винаги са имали значение в живота на даровитите слепи.
Дружеството на военноинвалидите активно е защитавало интересите на хората без зрение. То е насърчило и учредяването на организацията на многобройните останали слепи, чийто юбилей ще честваме през 2021 година. Поклон пред паметта на всички дейци, които съзиждаха нашето хуманно дело!

Спас КАРАФЕЗОВНазад

Всички статии на Брой 10, 2020

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Размисли
Големите каскади
ДИСКУСИЯ
Уважавам Генов, но справедливостта уважавам повече
ЗА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА
Как да изтегляме книги от аудиобиблиотеката на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Русе
ИСТОРИЯ
Първата организация на слепите в България
ЛИТЕРАТУРА
COVID–19 и смокините ми
ПРЕМИЕРА
"Тъмнината не успя да стане негов затвор"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Спортни страсти и забавление на черноморския бряг
Национални спортни турнири за хора със зрителни увреждания
ЮБИЛЕЙ
90 години говореща книга
Архив на изданието
1 2 3 4 5