Брой 10, 2020

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Велико Търново


По делата им ще ги познаете

Започвам с тази исторически известна библейска мъдрост, защото е доказана във времето истина, отразяваща не красиви думи и адресирани в неясното бъдеще намерения, а реални действия, извършена работа и постигнати резултати! Доказателството е в делата на старопрестолната съюзна организация на слепите, оповестени публично на годишното отчетно-изборно събрание на ТО на ССБ за община Велико Търново, което се проведе на 9 септември 2020 г. от 9.00 часа в голямата зала в сградата на община Велико Търново.
Събранието стартира с приветствие на председателя на териториалната организация Ненчо Обретенов към присъстващите съюзни членове и гостите и оповестяване на дневния ред. Сътрудникът Теодора Обретенова прочете обстоен доклад за дейността на организацията за периода 2015 - 2020 година. Бяхме удовлетворени от резултатите на доброто взаимодействие с местните структури на самоуправление в лицето на общината и нейната дирекция "Социални дейности", с местното поделение на АСП, ръководствата на "Лайънс клубовете" във Велико Търново, с медиите и представителите на бизнеса. Участваме в проекти на община Велико Търново и ЦУ на ССБ. С помощта на съответните служби издирваме хора с увредено зрение, информираме ги за дейностите си и ги привличаме за членство в териториалната ни организация. Чрез взаимодействие с автобусните фирми създадохме улеснения за придвижването и пътуването на нашите членове. Със съдействието на общината се подобри безопасността в мобилността из градската среда за хората ни, обезпечавайки поддръжка на звукови сигнализации към светофарните уредби по кръстовища с пешеходни пътеки, монтиране на предпазно-насочващи парапети на рискови участъци, изравняване на тротоарни настилки и монтиране на насочващо-указателни тактилни елементи в тях, ремонт на пропаднали участъци и нивелиране на шахти, капаци и други препятствия. В социален аспект продължиха грижите за трудноподвижни и на преклонна възраст наши членове в домашна и институционална среда, финансовата помощ за социално слаби, подкрепата при прегледи, преосвидетелстване в ТЕЛК, оформяне и подаване на документи в институциите, където и когато е необходимо. На нуждаещите се и желаещи наши членове съдействаме при осигуряване и закупуване на помощни технически средства. Старанието на екипа е да развива многостранна дейност, като спортните и културните инициативи са един от компонентите й. През отчетения период се проведоха състезания по боулинг, дартс и домино, които бяха първите в системата на ССБ, и се гордеем, че са наша инициатива! Освен изброените проведохме и участвахме в турнири по табла, шахмат, спортен риболов и колоездене. Състояха се екскурзии до различни градове и забележителности в страната и извън нея. Най-значимото събитие за периода си остава отбелязването на 40-годишнината от създаването на ТО на ССБ в община Велико Търново. Застъпена бе и сферата на културата чрез провеждане на дни на поезията, тематични беседи, поддържане и обогатяване фонда на колекцията ни от аудио книги.
След изслушването на отчетния доклад приветствие към присъстващите на събранието от името на община Велико Търново изказа г-жа Росица Димитрова, която поясни различните форми на подкрепа и видовете социални услуги, предлагани за нуждаещите се хора в неравностойно положение.
Втората част от събранието премина в разисквания, избори и гласуване за ново ръководство и определяне на пълномощници.
Новото ръководство е в състав: председател на ТО - Ненчо Обретенов, членове на Управителния съвет на ТО - Анна Стоева, Пенчо Василев, Валери Николов и Димитър Станев.
Почетни гости на събранието бяха Емил Узунов - председател на КС на ССБ, Минчо Ганев - председател на РКС, Стефка Пенчева - председател на РО Габрово, Десислава Маринова - сътрудник на РО Габрово, Росица Димитрова - директор на Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в община Велико Търново.

Пенчо ВАСИЛЕВНазад

Всички статии на Брой 10, 2020

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Размисли
Големите каскади
ДИСКУСИЯ
Уважавам Генов, но справедливостта уважавам повече
ЗА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА
Как да изтегляме книги от аудиобиблиотеката на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Русе
ИСТОРИЯ
Първата организация на слепите в България
ЛИТЕРАТУРА
COVID–19 и смокините ми
ПРЕМИЕРА
"Тъмнината не успя да стане негов затвор"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Спортни страсти и забавление на черноморския бряг
Национални спортни турнири за хора със зрителни увреждания
ЮБИЛЕЙ
90 години говореща книга
Архив на изданието
1 2 3