Брой 11, 2020

Тема: ПРОЕКТИ

Витошиада


В периода 22 - 25.10.2020 се проведе онлайн обучение "Витошиада", организирано от СКИ "Витоша" с партньорството на СУУНЗ "Луи Брайл" и с финансовата подкрепа на Столична община, по програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в подкрепа на инициативата "София – европейска столица на спорта". В него се включиха 30 участници със зрителни увреждания от четирите спортни клуба на територията на Столична община – СКИ "Витоша", СК "Успех", СКИ "Пираните" и УСК "Болид". Това онлайн обучение беше иновация за нас и предизвика голям интерес сред бенефициентите. Обучението се проведе в 4 раздела – физическа активност в домашни условия, специализирани спортове за хора със зрителни увреждания, адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания и история на София и възможности за спортуване на зрително затруднените в столицата. Мероприятието бе изпълнено според предвижданията. Материално техническата база, подготвените материали от обучителите и онлайн платформата google meet, чрез която се проведоха обученията, предоставиха перфектни условия за неговото изпълнение. Проведената викторина в края на обученията предизвика голям интерес и много положителни емоции сред участниците, а също така стимулира спортния им хъс и волята им за победа. Онлайн обученията спомогнаха за повишаване на знанията и интересите на зрително затруднените, предизвикаха положителни емоции, обогатиха и разнообразиха ежедневието на изолираните хора със зрителни увреждания.
Първият носител на купа "Витошиада" е Никола Илиев, следван от Веселин Кушнеренков и Теодор Стоянов, а четвъртото място делят Николай Живков и Ели Кирилова - Кушнеренкова.
По проекта се изработи наръчник, който беше предоставен на бенефициентите. Той и занапред ще бъде предоставян на хора, които имат зрителни затруднения. В наръчника са очертани основните теми на онлайн обучението. Особена ценност при кризисното време, в което живеем, се явява разделът за физическа активност в домашни условия. Но също и при много от останалите спортове могат да се намерят адаптирани техники за тяхното практикуване у дома.
В тези трудни времена Спортен клуб за интеграция "Витоша", подкрепен от Столична община, намери начин да бъде полезен на хората със зрителни нарушения. Изпълнението на този иновативен за клуба проект показа, че въпреки новата "нормалност" са възможни инициативи, които да повишават знанията и уменията на хората.

Екип на СКИ "Витоша"Назад

Всички статии на Брой 11, 2020

IN MEMORIAM
В памет на Асен
ГЛОБУС
Националната федерация на слепите в САЩ на 80 години
ДИСКУСИЯ
Да поговорим за справедливостта
ЗА БРАЙЛИСТИТЕ
Ново от Читалището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Момчилград
ИЗПОВЕД
Началото
ОБЩЕСТВО
За саксията и мутрата
ПРОЕКТИ
Витошиада
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СИЛАТА НА ДУХА
Незрящ изминава най-предизвикателните преходи в САЩ
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Как да направим резервно копие на системата
Архив на изданието
1 2 3