Брой 11, 2020

Тема: ГЛОБУС

Националната федерация на слепите в САЩ на 80 години


проф. дпн Владимир РАДУЛОВ

Сигурно е, че няма да стигнем американците, но по отношение на възникването на движението на слепите има с какво да се гордеем. Близо 20 години преди САЩ у нас Дружеството на българските слепи практически започва да има водеща и донякъде обединяваща роля.


Както в Западна Европа, така и в Америка първо се появяват организации за слепи: 1853 - Американската асоциация на преподавателите на слепите, 1871 - Американската асоциация на инструкторите на слепи, съставена предимно от администратори в училищата за слепи, 1879 - Американската печатна къща за слепи, 1896 - възпитаници от няколко училища за слепи обединяват усилия и откриват Американската асоциация за висше образование и общо подобрение на слепите хора, която има тясно професионални интереси, 1906 - организацията "Фар", 1915 - Америкън брайл прес, 1921 - Американската фондация за слепи. Началото на истинското движение на слепите в САЩ се полага в 1934 г., когато в щата Калифорния слепият учител по математика Нуел Пери създава първата щатска организация на слепи. Скоро след това подобни организации възникват и в други щати. Основните причини за потребността от организационно обединение са необходимостта слепите сами да поемат отговорността за съдбата си в свои ръце, трудните икономически условия, въпреки създадената в 1938 г. система от малки специализирани предприятия под наименованието "Национална индустрия за слепи", и ширещите се обществени предразсъдъци. На 16.11 1940 г. в град Уилксбъри (Пенсилвания) в хотел Редингтън 16 интелектуалци, представители на 7 щатски организации, инспирирани от двадесет и девет годишния проф. д-р Джакобус Стенброек, приемат декларация за създаването на единна организация на слепите в САЩ, наречена Национална федерация на слепите. Тя обединява на доброволен федеративен принцип щатските организации. Днес в нея членуват 52 регионални организации, включително от окръг Колумбия и Пуерто Рико. За първи президент е избран блестящият учен в областта на конституционното право проф. д-р Дж. Стемброек (1911–1968) от Калифорнийския университет. Представеният в тази статия анализ на дейността на федерацията е резултат от проучените годишни доклади в периода 2000–2020 г., редица статии в специализираните издания и трите посещения на автора в САЩ.
Националната федерация на слепите има проста организационна структура. Неин върховен орган е годишната национална конвенция (общото събрание), в която всяка щатска организация на слепите има право на един глас. Конвенцията на всеки две години избира ръководни органи: президент, първи и втори заместник, секретар, касиер и дванадесетчленен борд на директорите с председател. 6 от членовете на борда се избират на четна и 6 – на нечетна година. Бордът на директорите изпълнява организационни, административни и контролни функции. Седалището на организацията е в Балтимор. Интересно е, че всяка година на националната конвенция се канят като лектори известни незрящи учени, което я превръща в многолюден сериозен форум по въпросите на рехабилитацията, социалното дело и трудовата заетост. С изключение на лицата с право на глас всички желаещи участници поемат своите пълни разноски. Поради пандемичната обстановка за пръв път националната конвенция през 2020 се проведе онлайн със 7225 участници.
Още със своето създаване възприетото мото на организацията е "Да живеем живота, който искаме". Ръководни принципи в нейната дейност са: слепотата е само една физическа характеристика, която не определя перспективите на личността, слепите хора имат неотменно право на независимост, слепите хора имат еднакъв капацитет със зрящите и само самите слепи хора могат законно да говорят за слепите.
Печатен орган на федерацията е създаденото в 1957 г. месечно списание "Брайлов монитор", днес публикувано на брайл, плоскопечатен шрифт и онлайн. В 1981 се появява списание за родителите на слепите "Бъдещи отражения", а в 2010 г. се създава тримесечното научно издание "Списание за слепота, иновации и изследвания – теория и практики".
В своето развитие Националната федерация на слепите в САЩ преминава през 4 фази:
1. Взаимно убеждаване на слепите в тяхната собствена стойност и организирането им. Тук се дава първият тласък на рехабилитационните програми и опити за трудова заетост.
2. Борба за признаване и приемане на слепите от всички съществуващи социални и рехабилитационни агенции. Това е времето в края на 50-те и началото на 60-те години на XX век, време на агресивно настояване за качествена трудова заетост и нови социални политики.
3. Борба за разрушаване на обществените бариери. Тази фаза е свързана с формулиране на съвременно разбиране за слепотата, промяна на законодателството, бурно развитие на рехабилитацията и начало на компютърните технологии от средата на 60-те години до края на 70-те години.
4. Разширяване на границите на стойността на слепите и равноправно участие във всички сфери на обществото.
Важна методологична основа, осигуряваща голяма част от дейността на федерацията, е откритият през 2004 г. научно-изследователски институт по проблемите на слепотата, който носи името на известния незрящ учен проф. Кенет Джърниган. В сътрудничество с няколко авторитетни американски университета се осъществяват изследвания в областта на социалните, рехабилитационните и професионалните проблеми на зрително затруднените като: отношение към слепотата, качество на живота, иновации в брайловото ограмотяване, нови технологии и услуги, невизуално интерпретиране на околната среда и други. При института функционира консултативен съвет за научни изследвания. Към федерацията съществува и академията БЕЛ, която организира голямо разнообразие от летни курсове за различни практически умения с хора от всички възрасти.
Известно е, че от 1900 г. САЩ са родината на интегрираното обучение, като мнозинството зрително затруднени деца се обучават в масовите училища. Въпреки това, в страната има 49 училища за слепи, които функционират главно като диагностични центрове за оценяване на интегрираните ученици. По повод пандемичната криза в момента федерацията организира множество курсове за дистанционно обучение. Ясно е, че една от слабостите на интегрираното обучение е, че в обикновения клас незрящите не усвояват пълноценно брайловото писмо. За да се преодолее този проблем, към Националната федерация на слепите (НФС) се организират двуседмични летни курсове, в които освен брайлова грамотност учениците получават допълнителна подготовка по полезни умения и при нужда – мобилност заедно със спортни игри и развлечения. Предлага се възможност за безплатно снабдяване с брайлови плочи и шила. Много интересно състезание е бързото броене и сортиране на монети в присъствие на банкови чиновници. Подобен проблем съществува и у нас, където са налице достатъчно дневни центрове, които срещу допълнително финансиране могат да помогнат. Националната федерация на слепите прави един много революционен пробив, изразен във възможността слепите да навлязат в инженерните науки благодарение на новите технологии. През 2017 г. 59 ученици са включени в програмата СТЕМП в университета "Томпсън". През 2018 г. започва инженерен проект на стойност 2 милиона долара, чрез който 10 младежи изучават инженерен дизайн, проектиране и изграждане на модели.
Независимо от широката мрежа от рехабилитационни центрове на организациите за слепи в САЩ, НФС издържа мрежа от дневни и 3 интернатни рехабилитационни центрове в щатите Минесота, Колорадо и Луизиана. Индивидуалните програми на клиентите в трите центъра са с продължителност от 6 до 9 месеца, тъй като кратките курсове не дават добри резултати. В 1943 г. Америка става родина и на мобилността. В противоречие с Европа американските специалисти са на мнение, че мобилността следва да започва от ранна детска възраст с така наречените детски бастуни, което е спорно. Слепите, които не могат да си купят бял бастун, от 2009 г. могат да го получат безплатно от НФС след процедура за кандидатстване.
По настояване на федерацията през 1964 г. Американският конгрес приема резолюция, определяща 15 октомври за Ден на осведомеността за белия бастун, като акцентът се измества от безопасността към независимостта. В Деня на осведомеността за белия бастун се устройват демонстрации за умело движение с бастуна по улиците на големите градове, разпространяват се листовки и се прожектират филми. Октомври е определен от федерацията за месец на слепите.
Дори и в най-напредналата страна проблемът с трудовата заетост на незрящите не е решен. В началото на 50-те години на миналия век само 3% са имали пълна заетост, през 70-те години се наблюдава скок към 30%, а днес - 35%. Въпреки множеството форми на непълна заетост, мнозинството от слепите в САЩ разчитат на месечна парична компенсация за зрително увреждане, която изглежда е достатъчна, защото няма стимул за търсене на работа. Това е странен, но сериозен проблем. НФС отхвърля защитената трудова заетост като дискриминираща и се обявява за конкурентна заетост. Програмите за трудова заетост фокусират главно върху умения за търсене на работа, участие в интервю и адаптиране към работното място, но в момента се отдава голямо значение и върху уменията за неговото запазване. За да се помогне в професионалната кариера на ученици и младежи, федерацията е създала мрежа за наставничество (менторство), чрез която професионално успели незрящи поемат лично наставничество на ученици, студенти и младежи чрез съветване, инструктиране и споделяне на опита. Няма причини това да не се случи и у нас.
Социалната политика на федерацията е насочена към подобряване на качеството на живота на слепите в САЩ. От 2002 г. незрящите могат да гласуват с машини, но мнозинството предпочитат гласуване по пощата. Всички зрително затруднени имат реален електронен достъп до над 500 национални и международни вестници и списания, достъп до всяко едно ново телефонно приложение, до тестовете в училищната система и университетите и множество говорещи битови прибори.
Истинска гордост на НФС са двата технологични центъра. Откритият в 2014 г. Център за невизуален достъп до върхови постижения предлага експертни познания, най-добри практики и ресурси за ефективен достъп до информация и услуги. Международният брайлов и технологичен център е своеобразна комплексна технологична база за оценка, демонстрация и обучение върху най-добрите практики в областта на специалните технологии. В магазините на федерацията на конкурентни цени се предлагат безброй устройства с електронен безкнижен брайл и синтетична реч. Брайловото писмо влиза в САЩ от Бразилия през 1860 година. През 2019 г. е разработен нов брайлов дисплей с 360 клетки, разположени в 9 реда по 40, чрез нова технология и много по-ниска цена.
В НФС функционират над 25 вътрешни организационни структури и отдели като: Национална организация на родителите на слепи деца, Национална асоциация на слепите педагози, на слепите съдии, на рехабилитационните специалисти, на ветераните и други. Сред множеството отдели можем да отбележим: обществена заетост, компютърни науки, инженерни науки, отдел за младежта, писатели и много други. Федерацията е учредила много престижни годишни награди. Една от най-авторитетните е наградата "Болотин" на името на слепородения Якоп Болотин (1888 – 1924), успял да завърши медицина. Има награда за нови технологии за сляп педагог на годината, за изключителен учител на слепи и други.
Освен от мощни национални фондове НФС се финансира и от силната американска благотворителност. Според своя принос спонсорите на федерацията се подреждат в строга йерархия, като се делят на: платинени, златни, сребърни, бронзови и спонсори на белия бастун. Първият вторник от месец декември е обявен за инициативата "Дарителски вторник", в който федерацията получава дарения в пари, предмети и имоти. Постъпилите обществени дарения за 2019 г. са на стойност 27 милиона долара.
Верен на принципа за научна добросъвестност, не мога да пропусна някои спорни и дори погрешни политики на НФС, изразени в надценяване на социалния смисъл на понятието "сляп" и терминологичното му затваряне. Много често звучи изразът "Ние слепите! Ние слепите!", придружен от агресивен тон. Недостатъчно ангажиране с групата на слабовиждащите, зрителната рехабилитация и лицата с множество увреждания. Не се отрича паралелното използване на слабото зрение и другите сензорни канали, но често полезните умения се назовават като умения за слепота. Ненужно противопоставяне спрямо организациите за слепи.
В годините 1961 – 1965 федерацията изживява дълбока криза, произтичаща от силно фракционно разделение между членовете. В 1964 г. НФС инициира създаване на Световната федерация на слепите, която не издържа проверката на времето и обединявайки се със Световния съвет за благополучие на слепите в 1984 г. възниква Световният съюз на слепите.
Въпреки всичко, БЕЗСПОРНО Е, че са налице ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ световни постижения, плод от дейността на Националната федерация на слепите в САЩ. Не е важно да разполагаш само с много пари, по-съществено е как и за какво ги харчиш. Намеквам за нашия съюз преди 1989 година.
Вярна на американското дългосрочно планиране, НФС гледа далече в бъдещето. Федерацията настоява за реален електронен достъп до всички медицински документи, регламентирано движение и достъпно обозначаване на уличните електрически скутери, слепите герои във филмите да се изпълняват от слепи актьори, адаптираният хокей на лед да бъде признат като параолимпийски спорт, пълен достъп до всички банкови операции и други. Тъй като през 2053 г. САЩ ще преминат към стопроцентово движение на безпилотни автомобили, още отсега чрез американското правителство се отправя специално искане към производителите на безпилотни автомобили да отговарят на следните 4 изисквания за използване от незрящи:
1. Невизуална система за местоположение на превозното средство, която ще насочи слепия потребител към автомобила и ще даде указания относно местата за качване и слизане.
2. Невизуален контрол за поддържане на навигацията, позволяващ на незрящия потребител да програмира дестинации и да прави промени по време на пътуването, и ще предупреди потребителя за всяка намеса, от която превозното средство може да се нуждае.
3. Контрол на достъпа до вътрешната среда: климатичния контрол, развлекателната система, отваряне и затваряне на прозорците.
4. Предупреждения за външната среда, които ще информират слепия потребител, когато автомобилът претърпи внезапни и неочаквани промени поради тежък трафик, препятствия или неизправности в оборудването.
Без повече коментари - изложеното дотук е достатъчно основание да поздравим Националната федерация на слепите в САЩ по повод нейната 80-годишнина, която тя посреща с много добро настояще и перспективно бъдеще.Назад

Всички статии на Брой 11, 2020

IN MEMORIAM
В памет на Асен
ГЛОБУС
Националната федерация на слепите в САЩ на 80 години
ДИСКУСИЯ
Да поговорим за справедливостта
ЗА БРАЙЛИСТИТЕ
Ново от Читалището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Момчилград
ИЗПОВЕД
Началото
ОБЩЕСТВО
За саксията и мутрата
ПРОЕКТИ
Витошиада
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СИЛАТА НА ДУХА
Незрящ изминава най-предизвикателните преходи в САЩ
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Как да направим резервно копие на системата
Архив на изданието
1 2 3 4