Брой 01, 2021

Тема: ДОСТОЙНИТЕ ХОРА СРЕД НАС

Димитър Димов - кметът на НадеждатаОсновната теза на статията се съдържа в самото заглавие. Но тук ще допълня, че освен кмет на Надеждата той е и човек с главно Ч. Да, това е Димитър Димов - кмет на столичния район "Надежда". Изключителна личност, човек, готов да помогне винаги и на всеки. Това са моите впечатления, натрупани в течение на повече от година, откогато съдбата, а по-скоро един телевизионен репортаж ни сблъска.
През есента на 2019 г. една дама, журналистка, разбрала, че имам отношение към достъпността в София и след като видяла, че се извършват ремонтни дейности в Северния парк, ми се обади и поиска да направим репортаж, в който да обсъдим достъпността в парка. Отидохме в едно доста мрачно, кално и въобще отвратително време. Имаше много какво да се говори за достъпността и най-вече за нейната приложимост. Репортажът беше излъчен, както си му е редът. Смятах, че това ще е поредното губивреме от моя страна и поредното медийно повдигане на въпроса. Ни най-малко не съм очаквал нещо позитивно. Просто досегашната история на достъпността при мен крещеше за никакъв резултат. Но какво беше учудването ми, когато един ден ми звънна непознат номер, вдигнах и отсреща беше Цвети, която отговаря за обществената информираност в район "Надежда". Това всичкото го разбрах, естествено, по-късно. Та Цвети, след като ми се представи, любезно помоли от името на г-н Димитър Димов, кмета на "Надежда", при удобно за мен време двамата да се срещнем и да обсъдим повдигнатите в репортажа проблеми. Това беше началото на един много важен и полезен диалог. Диалог, който прерасна в приятелство. Г-н Димов е не само мой, а и на целия Съюз на слепите приятел. Помага много активно за всичко, абсолютно за всичко, за което се обърнем с молба към него. Покойният г-н Алтънов напълно би потвърдил казаното от мен. Благодарение на г-н Димов бяха осигурени средства за някои строителни дейности в комплекса на слепите на бул. "Европа" №138. Но г-н Димов помага и на всеки един, който заяви, че има затруднения. През 2020 г. в квартал "Надежда" беше изграден и адаптиран тротоар, защото незряща дама го ползва ежедневно. Ходих няколко пъти в качеството ми на човек, занимаващ се с достъпността, и дадох своите препоръки, за да бъде тротоарът възможно най-полезен и удобен. Примерите са многобройни, но няма да ги изреждам всичките тук. Ще посоча още един само. В края на годината, благодарение на г-н Димов, федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" получи дарение от фондация "Никола Георгиев" в размер на 5000 лева. Парите ще бъдат използвани за закупуване на игри и спортни пособия, внос от чужбина. Не е тайна, че у нас липсват основни настолни игри като шахмат, табла, домино и други.
И още нещо. Г-н Димов прави всичко по силите си в Северния парк да има шахматна маса за незрящи, която ще бъде монтирана, а незрящите само ще трябва да си носят шахматните фигури. Някои от вас знаят за шахматните маси за незрящи, които бяха поставени на Витоша през 2018 година. Нещо повече - г-н Димов полага усилия за изработване и на стационарна маса за шоудаун, която отново ще бъде в Северния парк. Смея да твърдя, че ако това се осъществи, ние, нашата държава, ще бъде пионер в подобно начинание.
Както споделих по-горе, с Димитър Димов вече сме много близки, което ме прави щастлив. Той дълго време и с голямо търпение слуша за проблемите и възможностите, стоящи пред незрящите хора. Самият той е заявявал, че така му се отварят очите и за всичко това не е подозирал. Сега вече, когато има въпрос за достъпността, неговият екип най-напред се консултира, а едва след това предприема съответните действия. Неведнъж съм казвал, че хората биха създавали достъпност, но огромната част от общинските и държавните институции нямат точна представа от тематиката. Но трябва да призная, че такива като кметът на Надеждата са малко, много малко, можем да ги преброим на пръстите на дясната ръка на незрящ дърводелец. Страхотно е, че достъпността ни срещна.
И бих искал да кажа, че Димитър Димов е кмет от ПП "ГЕРБ" от 2007 година. Това го казвам за всички ония, които знаят, че не щадя и без колебание критикувам ГЕРБ, както и всички управленски слабости. Г-н Димов ми върна надеждата, че у всяка партия има читави хора.
България има нужда от точно такива ръководители - способни, емпатични, с широк поглед и отзивчиви.

д-р Иван ЯНЕВНазад

Всички статии на Брой 01, 2021

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Февруари
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мъдрост, опит, отдаденост
IN MEMORIAM
COVID-19 ни отне и Коста Дечев
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Обща информация
Каталог на записаните нови заглавия през 2020 година
Каталог на възстановените заглавия през 2020 година
Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2020 година
ГЛОБАЛНА МРЕЖА
Основни видове некоректни практики в Интернет
ДОБРИТЕ НЕЩА
За наистина неоценимата подкрепа
ДОСТОЙНИТЕ ХОРА СРЕД НАС
Димитър Димов - кметът на Надеждата
ОТЛИЧНИЦИ
БГАсист с първа награда в Годишните национални награди за социална иновация
ПОЕЗИЯ
Финландци пак четат Димитър Грудев
На приятелите ми от Хелзинки
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Какъв английско-български речник да използваме на компютъра и смартфона
Архив на изданието
1 2 3 4