Брой 01, 2021

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Обща информация


Стоян ВАСЕВ

Отмина една странна и тежка година за цялото ни общество. Кризата с коронавируса се отрази негативно на дейността на редица отрасли. Едновременно с това в сградата на Съюза на слепите се извършваше сериозен ремонт, който засегна и Студиото за звукозапис. При направеното преустройство то се премести на втория етаж. Изградени са две нови кабини и са осигурени необходимите за функционирането на студиото технически средства, включително локална климатична инсталация, осигуряваща свеж въздух в кабините. Целият процес по преместването отне почти половин година, което се отрази на постигнатите резултати.
Въпреки посочените обстоятелства през 2020 година в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаването на нови аудио книги и възстановяването на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически носители и лошите условия за съхраняването им, става все по-трудно възстановяването на записаните преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По тези причини намаляват както броят, така и продължителността на възстановените заглавия. Това в крайна сметка предполага преустановяването на този вид дейност, което ще се случи най-вероятно до края на 2021 година. Продължи записването на нови заглавия, като стремежът е да се записват както най-новите заглавия, излезли на пазара, така и да се разнообразяват жанрово. Активно се използват и възможностите на интернет достъпа до фондовете на фонобиблиотеката на ССБ, което значително улеснява нашите читатели, имащи компютърни познания.
Ето как изглежда дейността на студиото през 2020 г. в цифри:
- Брой на записаните нови заглавия – 73
- Продължителност на записите – 810 часа
- Брой на създадените CD – 31
- Брой списания – 12
- Продължителност – 254 часа
- Тираж – 1 536 CD
- Абонамент за книги – 1 260 CD
- Поръчки за запис – 815 CD
- Брой на възстановените заглавия – 24
- Продължителност на записа – 306 часа
- Брой на създадените CD – 14.
Към момента регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия, достигнаха 306, те са изтеглили 6 145 книги. Наличните заглавия във фонотеката достигнаха 3 955 с обща продължителност 47 815 часа, от които 24 178 часа нови записи и 23 637 часа възстановени.
По-долу ще намерите информация за възстановените и новозаписани заглавия през 2020 година.

Бележка на администратора: Целият каталог във PDF формат можете да свалите от тук:

http://ssb-bg.net/viewnews-311.html

или тук:

http://ssb-bg.net/readdocument-188.html


Назад

Всички статии на Брой 01, 2021

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Февруари
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мъдрост, опит, отдаденост
IN MEMORIAM
COVID-19 ни отне и Коста Дечев
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Обща информация
Каталог на записаните нови заглавия през 2020 година
Каталог на възстановените заглавия през 2020 година
Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2020 година
ГЛОБАЛНА МРЕЖА
Основни видове некоректни практики в Интернет
ДОБРИТЕ НЕЩА
За наистина неоценимата подкрепа
ДОСТОЙНИТЕ ХОРА СРЕД НАС
Димитър Димов - кметът на Надеждата
ОТЛИЧНИЦИ
БГАсист с първа награда в Годишните национални награди за социална иновация
ПОЕЗИЯ
Финландци пак четат Димитър Грудев
На приятелите ми от Хелзинки
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Какъв английско-български речник да използваме на компютъра и смартфона
Архив на изданието
1 2 3 4