Брой 01, 2007

Тема: НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ

Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.

През изминалата 2006 г. работата в студиото за звукозапис на ССБ продължи с добро темпо. Бяха записани 125 нови заглавия върху 68 диска или 1454 часа и възстановени над 60 заглавия, с обща продължителност над 700 часа. Продължи практиката за абонаментно разпространение на дискове, като броят на абонатите достигна над 120 души. Стремежът ни е да разнообразим възможностите за нашите читатели да подбират заглавията на книгите по свой вкус, като в тази връзка през новата година ще предложим няколко тематични колекции, за които ще бъдете уведомени своевременно. А сега по традиция ви предлагаме каталозите със заглавията, които са записани и възстановени през 2006 г.


Предлагаме на вашето внимание и списък с възстановените заглавия през изтеклата година:


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5