Брой 04, 2021

Тема: 100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Заетостта
Нашата стогодишнина е един добър повод да си припомним някои по-важни моменти от нейното развитие. Няма да се спра на основателите и нейните дейци. Още първият устав е предвиждал необходимостта от заетост и създаването на брайлова библиотека. Така се създават в далечното минало оркестър и кошничарска работилница. Музиката винаги е била призвание и средство за издръжката на слепите хора. Тези, които не са имали музикални способности, са се учили да оплитат стъклен амбалаж. Издръжката на слепия човек е лягала основно на семейството. Царската власт е осигурявала предимно социални помощи.
След приключването на Втората Световна война при новите обществени условия необходимостта от заетост на слепите хора излиза на преден план. Учредяват се тяхната кооперация и професионалният хор. Това все още не е достатъчно за стотиците хора, които очакват някаква работа. Така, по образец на трудоустрояването в Съветския съюз, ръководството издейства от Министерски съвет организирането на стопанска система, в която да работят хора с нарушено зрение. Постановлението е от 1955 година. Следват още няколко акта на правителството. Учредява се предприятие "Успех" с клонове в София, Пловдив, Габрово и Варна. Производствената дейност обхваща стъклен амбалаж, четкарство, обличане на ластик, изработване на хастар. Кооперация "Корчагин" се влива в предприятие "Успех" с производство на копчета за облекло. Първият директор на предприятието е Стойчо Милчев, който същевременно е бил и секретар на ръководството на Съюза на слепите след неговия обединителен конгрес през 1951 година.
Истинският съзидателен размах в икономическата дейност започва след 1959 г. С това не подценявам ролята на Димитър Домусчиев и Павел Димитров, които са насърчавали създаденото стопанство. Иван Илиев – председател, заедно със заместниците му - Тодор Шошев и Желязко Пеев, поставя основите на една значима за страната ни производствена база, в която започват да работят стотици хора. В съюзната канцелария не е имало средства за най-елементарни административни нужди. Достига се до едно равнище на трудоустрояване, подкрепено от държавата. Строят се производствено жилищни комплекси. Създават се и първите филиали към предприятията.
Съюзните ръководства след 1971 година, когато Илиев е заменен с Тодор Шошев, а след него след 1977 г. с председател Янаки Градев стопанската система намира уважавано място в икономиката на страната. Дванадесет предприятия и 40 филиала с модерно обзаведена техническа база са обхванали близо 7 хиляди души, сред които половината са слепи и с нарушено зрение. Въведени са били производства на електротехнически изделия, кабели, куфари, кроненкорки. Присъствал съм на обсъждане в комитета по планиране. Експертите искаха работещите около 200 души в производството на капачките да получават обезщетение, а то да се извършва с автомати. Разбира се, нашата стопанска система успя да задоволи нуждите с милиарди кронки. Това вече е отпаднало, заместено е от пластмасата и олекотения метал. Чистата балансова печалба за 1988 г. беше 18 милиона лева. Промените завариха Съюза с оборотни и основни средства за около 200 милиона лева. За съжаление поради недалновидност тези огромни средства не можаха да бъдат използвани пълноценно. При новите условия на свобода в икономиката можеха да се закупят жилища и да се вложат средства в рехабилитацията. Жалко, че не се договори закупуването на мястото на един от най-атрактивните лагери в Ахтопол. Просто поради инфлация финансовите средства се стопиха. За мен е необяснимо как се върнаха къщите в Караманица в Родопите и мястото на Люлин, закупени от нас и с притежание на наши нотариални актове. През следващите години Съюзът допълваше своя бюджет благодарение на осигурените в миналото земи и сгради.
Акцентирах върху масовата заетост по онова време. Причината бяха монополните производства, които държавата предоставяше. При свободния пазар и конкуренцията на проникналите по-евтини изделия изградената стопанска система не удържа. Производствата бяха основани предимно на ръчен труд - екстензивен. Тяхната себестойност не можеше повече да се конкурира. Явлението беше общо за страната, където редица държавни заводи са работели на загуба (справка в написаното от професор Вили Лилков).
Постулатът "заетост" днес търси решение при новите условия. В миналото имаше критика към сегрегацията, но това е по-малка беда от безработицата сред слепите хора. Набедената сегрегация създаваше самочувствие на слепия човек - достойнство, активно участие в живота. Предоставяха се съюзни жилища, създаваше се подходяща жизнена среда. Слепият можеше да образова децата си, да посреща своите материални и културни потребности.
Обществените процеси подминаха този начин на масова заетост. Какво очакваме днес? Слепотата и слабото зрение са непреодолим факт. Причините са различни. Ако се обърнем към подрастващите - за тях трябва да се положат усилия за по-добро образование, чуждоезикова култура. В дигиталната епоха и новите електронни технически средства те могат да имат по-добър шанс за заетост. Съвременната ни държава е осигурила базов доход на слепите хора над прага на бедността. Всичко това зависи от брутния обществен продукт, който създава страната ни. Това е добре, но заетостта не губи своето най-важно значение в живота на слепия човек. Заедно със семейството, обществената и социалната среда трябва да има заетост, ангажимент, който да създава самочувствие и усещането за полезност. Това е изискване не само към нашата организация с нейната правозащитна роля, но и към държавните обществени институции.


В преклонна възраст при нас гостува Елисавета Багряна. Бяхме само двамата в кабинета ми на "Найчо Цанов". Попитах я: "Вие имате необикновен жизнен път. Кое смятате за най-важното в живота на човека?". Без колебание тя ми отговори: "Работата".
Сърцевината на активното включване е в самия сляп човек. В неговото образование, професионалната подготовка, волята и активността е заложена обществената му интеграция. Нека я постигнем!

Спас КАРАФЕЗОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Един век изпълнен с борба за права
Заетостта
IN MEMORIAM
Сбогом, председателю Крумов
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
145 години от избухването на Априлското въстание
ВНОСЕН ХУМОР
Защо не гласувам
ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ
Живот, отдаден на хората
ДОСТЪПНОСТ
Столичната община заменя бутоните за пешеходци с нови, без натискане
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Словото като спасение
В плен на нощта
Марта
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Демокрация и щастие
ОБЩЕСТВО
Новият политически тиранозавър
ОБЯВА
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява:
ПОКАНА
за участие в първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Някои нови речеви синтезатори за български език
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6