Брой 04, 2021

Тема: IN MEMORIAM

Сбогом, председателю Крумов


На 25 март ни напусна Иван Крумов - председател на ССБ от 1990 до 1998 година.
Отишъл си е тихо в съня си, но оставяйки незаличима следа в паметта на колегите и приятелите си.


Иван Крумов Иванов е роден на 19 декември 1934 г. в село Подем, Плевенско. Основното си образование завършва в родното си село, а средно образование в Първа мъжка гимназия "Александър Втори" - Плевен. След това завършва финанси и кредит в ВИИ "Карл Маркс" - София.
След завършване на висшето си образование започва работа като финансов ревизор в Плевен. От 1963 до 1970 г. е секретар на Общинския комитет на Българската комунистическа партия в Подем.
Едва само на 36 години, още в младежка възраст, е пенсиониран поради силно влошено зрение в резултат на прогресиращата пигментна дегенерация. През същата тази съдбоносна 1970 година става и член на Съюза на слепите в България.
Почти цели три десетилетия Иван Крумов участва активно в работата на неговите централни ръководни органи.
От 1977 г. до 1985 г. е председател на Контролния съвет на ОКС.
От 1 януари 1986 г. до 18 май 1990 г. е директор на ПП "Успех" - Плевен. През този период числеността на персонала в предприятието нараства няколкократно, разкриват се и два производствени филиала в градовете Долни Дъбник и Враца. В предприятието се внедрява електронизирана линия за производство на шлаух на много високо технологическо равнище. Построява се образцово обзаведено работническо общежитие.
На VII конгрес на ССБ, състоял се през 1976 г., е избран за член на Централния съвет, а през 1977 г. и за член на неговото Бюро. На VIII и IX конгреси е преизбиран за член на тези два управителни органа. На X извънреден конгрес Иван Крумов е избран за председател на ССБ, на XI е преизбран на този пост.
По време на неговото председателство производствено-стопанската дейност на Съюза на слепите в България се отделя и обособява в самостоятелно търговско дружество. Приоритет в съюзната дейност стават правозащитните функции на организацията. Поставя се началото на финансиране на дейности на ССБ и неговите поделения посредством разработване и защита на проекти пред вътрешни и външни финансиращи институции. Разкриват се и първите дневни центрове за рехабилитация в София, Стара Загора, Варна и Сливен. Центърът за рехабилитация в Пловдив разширява няколкократно материално-техническата си база, разкриват се и се оборудват нови 10 учебни кабинета.
Иван Крумов, с огромния си управленски опит, се оказва невероятно подходящ кадър за ССБ през тежките преходни времена. Не без основание той е смятан за може би най-брилянтния управленец сред председателите на Съюза на слепите през предходните няколко десетилетия. С невероятно търпение и компетентност той се запознаваше с проектите на всички съюзни нормативни и поднормативни документи. Беше винаги добре подготвен за многобройните маратонски заседания на Изпълнителния и Централния съвет. И едно друго негово чудесно качество на модерен мениджър – председателят Крумов умееше да работи в екип.
Сам Иван Крумов лично участва в разработката и управлението на няколко проекта, които получават финансиране от Българската държава и от чуждестранни донори.
Председателят Крумов имаше куража сериозно да диференцира възнагражденията на съюзните председатели на трудов договор в зависимост от тяхната работа по осигуряване на пари и помощи за организациите им. Той не се страхуваше дори и понякога да ги наказва, сиреч, добре боравеше с моркова и пръчката...
Иван Крумов от 1990 до 1993 г. е генерален секретар, а от 1993 до 1997 г. е вицепрезидент на Съюза на слепите в Европа. В периода 1997 - 1998 г. за година и половина е член на Бюрото на този съюз. Благодарение на тези си международни роли 8 години той активно проучва чуждестранния опит в областта на рехабилитацията и професионалната реализация на хората с нарушено зрение.
Във връзка с неговата 65-годишнина и за значителен принос в развитието на организираното движение на слепите в България през 1999 г. Централният съвет на ССБ му присъжда званието "Почетен член на Съюза на слепите в България".
На 31 октомври 2002 г. Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България избира Иван Крумов за член на Управителния съвет.
Последните години от живота си Иван Крумов живее на село, в спокойствие, сред природата и заедно със съпругата си - учителката по френски език Златка Крумова.
Но ето че и неговият земен път приключи. Той изживя живота си достойно, на високи обороти и действително остави светла диря в паметта на всички, на които се бе случвало да се докоснат до него.

Поклон пред светлата му памет!Назад

Всички статии на Брой 04, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Един век изпълнен с борба за права
Заетостта
IN MEMORIAM
Сбогом, председателю Крумов
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
145 години от избухването на Априлското въстание
ВНОСЕН ХУМОР
Защо не гласувам
ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ
Живот, отдаден на хората
ДОСТЪПНОСТ
Столичната община заменя бутоните за пешеходци с нови, без натискане
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Словото като спасение
В плен на нощта
Марта
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Демокрация и щастие
ОБЩЕСТВО
Новият политически тиранозавър
ОБЯВА
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява:
ПОКАНА
за участие в първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Някои нови речеви синтезатори за български език
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6