Брой 04, 2021

Тема: ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ

Живот, отдаден на хората


Преди век и половина – на 21 март 1871 г. земния си път приключи Петър Хаджи Берович, познат на българите като Петър Берон. Просветител, лекар, учен-естественик, енциклопедист и дарител - той оставя незаличима диря в Българското Възраждане.
Роден е през 1799 г. в Котел – град, придобил голямо значение във възрожденската ни история. Замогнал се благодарение на стратегическото си положение до Котленския проход, градът устоява на кърджалийските набези, става и родно гнездо на видни личности като Софроний Врачански, Георги Раковски, Гаврил Кръстевич, Стефан Богориди и редица други, допринесли за българския духовен и националноосвободителен подем.


В началото на ХІХ век семейството на малкия Петър се преселва в Брашов – Влашко, където той учи в килийно, а след това в елино-българско училище. На 21-годишна възраст отива в Букурещ, където учи в гръцката Княжеска академия. По-късно с помощ от сънародници учи медицина в Хайделберг и Мюнхен. През 1831 г. защитава докторат и се връща във Влашко. Практикува в района на Крайова, където е сторонник и организатор на ваксинирането срещу едра шарка, с което спасява живота на много деца. По-късно отново заминава за Европа – живее в Париж, Лондон, Виена, Берлин, Прага и Атина. Дипломиран лекар, владеещ 9 езика, той се отдава и на научни занимания.
В Париж учи и работи в Сорбоната, където е известен като един отличен учен. Оценявайки академичните му способности, французите му предлагат френско гражданство, но той отказва. В Сорбоната получава добра заплата, голяма част от която влага за лабораторни експерименти. Плод на упорития му труд са съчинения в повече от 25 тома от различни сфери на науката. През 1863 г. пише разработка за безжичния морски телеграф. Има идеи за радиото, много преди да е патентовано.
Още през 1824 г. с помощта на известния просветител Антон Йованович издава "Буквар с различни поучения" или тъй наречения "Рибен буквар". Издаден е в Брашов и е изобщо първият български буквар. Наречен е така заради изобразените в края на книгата кит и делфин – това са бозайници, а не риби, но народът го е кръстил така с много любов, защото този буквар е символ на началото на съвременното образование по българските земи на роден език. Букварът е отпечатан в 150 страници и се състои от 8 части. Той запознава учениците с азбуката, граматиката, някои молитви на старобългарски, статии по естествознание, басни, съвети и истории, аритметика и изображения на някои животни. Съдържанието предоставя всичко необходимо за цялостна програма за взаимно първоначално образование – Берон е привърженик на взаимоучителния метод и използва буквара, за да прокара идеите си. Също като Васил Априлов той счита, че новобългарският език трябва да се изгради на основата на народния говор. Така езикът ще е общодостъпен и по-лесно ще се усвоява от учениците. С "Рибния буквар" Петър Берон остава завинаги в душите и сърцата на много поколения българи, в националната памет на народа ни.


Големият български учен дарява средства за подкрепа на много български училища. През1853 г. той прави завещание, преработено през 1867 и 1870 година. За изпълнител на завещанието си оставя един комитет с председател родолюбивия българин от Букурещ Евлоги Георгиев. През 1871 г. Берон посещава за последен път Румъния, за да уреди някои въпроси във връзка с имотите си, по които има заведени дела пред румънските съдилища. На 21 март е намерен удушен в имението си до Крайова. Съществува версия, че негов съдружник, който е имал претенции към някои имоти, е поръчал на наемни убийци да извършат това черно дело. След смъртта му оставените от Берон попечители печелят делото и изпълняват завещанието. От продажбата на имота се получава голяма сума, една част от която бива отделена за Котленската община, а останалата част – за построяването на Българската мъжка гимназия в Одрин.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Един век изпълнен с борба за права
Заетостта
IN MEMORIAM
Сбогом, председателю Крумов
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
145 години от избухването на Априлското въстание
ВНОСЕН ХУМОР
Защо не гласувам
ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ
Живот, отдаден на хората
ДОСТЪПНОСТ
Столичната община заменя бутоните за пешеходци с нови, без натискане
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Словото като спасение
В плен на нощта
Марта
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Демокрация и щастие
ОБЩЕСТВО
Новият политически тиранозавър
ОБЯВА
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява:
ПОКАНА
за участие в първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Някои нови речеви синтезатори за български език
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6