Брой 04, 2021

Тема: ПОКАНА

за участие в първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


I. Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква І заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението на 22-24 юни 2021 г. в хотел "Поп Харитон" - Дряново.
Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22.06.2021 година.

II. Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Избор на ръководни и помощни органи на І заседание на ХVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ:
А) ръководство на заседанието;
Б) секретариат;
В) преброители;
Г) мандатна комисия;
Д) комисия по избора;
Е) комисия по програмата за дейността на ССБ през периода 2021-2026 г.;
Ж) комисия по жалбите.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 1.06.2016 г. - 31.05.2021 г.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2020 г.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 1.06.2016 г. - 31.05.2021 г.
6. Избор на председател на ССБ.
7. Избор на председател на КС на ССБ.
8. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ през 2020 г.
9. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив.
10. Избор на членове на Управителният съвет на ССБ.
11. Избор на членове на Контролния съвет на ССБ.
12. Приемане бюджет на Съюза на слепите в България за 2021 г.
13. Приемане на програма за дейността на ССБ през периода 2021 - 2026 г.
14. Обсъждане на постъпили жалби.Назад

Всички статии на Брой 04, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Един век изпълнен с борба за права
Заетостта
IN MEMORIAM
Сбогом, председателю Крумов
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
145 години от избухването на Априлското въстание
ВНОСЕН ХУМОР
Защо не гласувам
ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ
Живот, отдаден на хората
ДОСТЪПНОСТ
Столичната община заменя бутоните за пешеходци с нови, без натискане
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Словото като спасение
В плен на нощта
Марта
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Демокрация и щастие
ОБЩЕСТВО
Новият политически тиранозавър
ОБЯВА
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява:
ПОКАНА
за участие в първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Някои нови речеви синтезатори за български език
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6